Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Top Gear XXIV'
m ch top ten her dle film 4 7 7yP35 V042c

Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)

Tentokrát se věnu­je­me 7. až 4. pozi­ci tří­díl­né­ho seri­á­lu Top-ten her dle fil­mů. South Park: The Stick of Truth – Top 7 Nesmíme zapo­me­nout i na seri­á­ly. Nejslavnější seri­ál pro dospě­lé, nemys­lím tím por­no,...Read more »
top ten her dle film 8211 1 st 10 8211 8 4fWWlhRKJbk

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

...z his­to­rie, něco z dět­ských her, a tak si může­te udě­lat před­sta­vu, co si může­te zahrát pod­le filmových/komiksových adap­ta­cí. Jurský park – Top 10 Když se řek­ne Jurský Park, tak si všich­ni před­sta­ví...Read more »
ZZTop

Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)

...s cha­risma­tic­ký­mi voká­ly i říz­ně nala­dě­nou kyta­rou. ZZ Top Po skvě­le zvo­le­ném úvo­du dora­zi­lo trio ZZ Top, kte­ré jak všich­ni dob­ře víme, tvo­ří jed­nu z nejdéle hra­jí­cích rocko­vých kapel ve stá­le stej­né sesta­vě....Read more »
Metal

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012

Metal Gear Solid: Snake Easter může­me řadit mezi nej­lep­ší hry, kte­ré kdy vyšly na PlayStation 2. Tvůrci chtě­jí dát hře nový kabát tak, aby byl co nej­lep­ší pro novou kon­zo­ly od...Read more »
top ten her dle film 8211 3 st 3 8211 1 McHPyS5TWfk

Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)

První tři pozi­ce nej­lep­ší­ho zpra­co­vá­ní her dle fil­mů. Rango – Top 3 Moje tře­tí nej­ob­lí­be­něj­ší hra, dle filmu/komiksu ten­to­krát je oprav­du dle fil­mu. Když Gore Verbinsky nato­čil Ranga, ihned jsem...Read more »

Předplatné Xbox Game Pass 15.7. opustí Metal Gear Solid V:...

Předplatné Xbox Game Pass 15.7. opustí Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Mezitím se knihovna rozšíří o tituly Soulcalibur VI, CrossCode, Fallout 76 a Out of the Park Baseball...Read more »

Odhalovací traielr na Guilty Gear Strive: Ramlethal od studia...

Odhalovací traielr na Guilty Gear Strive: Ramlethal od studia Arc System Works (Dragon Ball FighterZ)...Read more »

Top listopad 2016

Top člán­ky vyda­né v lis­to­pa­du 2016. Pustina 5. díl. - 1 288 zobr. Pustina 3. díl. - 1 076 zobr. Pustina 4. díl. - 988 zobr. Příchozí – OBSAH/O FILMU - 697 zobr. Pustina 6. díl. - 579 zobr. Pohádky pro Emu prá­vě v čes­kých kinech - 430 zobr. Výměna...Read more »
MacGyver 1

Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

Ještě než se po hla­vě vrh­ne­me do prv­ní polo­vi­ny naše­ho tři­ce­ti­člen­né­ho žeb­říč­ku, rád bych zmí­nil, že kdy­by to šlo, všech­ny zněl­ky z této pěti­ce bych vtěs­nal do TOP 10. Ale bohu­žel pro...Read more »
Camp Nou Barcelona europes biggest football stadium

TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?

...v dob­rém, ale i zlém. Za kaž­dých okol­nos­tí. Pojďme se spo­lu v násle­du­jí­cím pře­hle­du podí­vat na TOP 5 evrop­ských sta­di­o­nů, kde to při zápa­sech nej­ví­ce vře. Nutno podotknout, že čas­to bylo roz­ho­do­vá­ní o (ne)zařazení veli­ce...Read more »
Graf12017

Top 9/2017

Nejnavštěvovanější člán­ky září 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.10.2017 8:04:15 Slavia - Sparta - neu­zna­ný gól - 922 zobr. Soutěž o 2. díl Harry Pottera - 422 zobr. Jan Tříska - 315 zobr. Soutěž o 3 pla­ká­ty seri­á­lu Hra o trů­ny - 2. -...Read more »

Top 5/2017

Nejčtenější člán­ky květ­na 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.6.2017 7:01:03 Kazma vrs. Prostřeno - 1 455 zobr. Holky pod zám­kem 17. 5. 2017 - 530 zobr. Zdeněk Troška natá­čí novou pohád­ku - 445 zobr. Cestovat po svě­te zadar­mo? Ano, jde to! - 315 zobr. Piráti...Read more »
Top82017

Top 8/2017

Nejčtenější člán­ky srp­na 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.9.2017 8:01:37 Game of Thrones S07E07 - 3 282 zobr. Game of Thrones 7x05 - Ser Davos & Gendry - 448 zobr. Game of Thrones 7x04 - Arya Stark vs....Read more »
Top072017

Top 7/2017

Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.8.2017 7:08:33 Sagan vs. Cavendish - 801 zobr. Soutěž s fil­mem Spider-Man: Homecoming - 538 zobr. Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlav­ní roli s Karlem Rodenem - 410 zobr. Rychlá týden­ní sou­těž o Steam klíč! č. 2 - 256 zobr. Soupisky...Read more »

Top 10/2017

Nejčtenější člán­ky měsí­ce říj­na. Poslední aktu­a­li­za­ce: 14.7.2020 10:45:30 Podívejte se jak se natá­če­la nová čes­ká pohád­ka Čertí brko - 1 669 zobr. Jak se nau­čit 100 slo­ví­ček za hodi­nu - 547...Read more »
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB Parametry produktu Souhrn Zařazení Android tele­fon, Smartphone Výrobce Xiaomi Konstrukce doty­ko­vé Operační sys­tém Android Verze ope­rač­ní­ho sys­té­mu Android 8.1 (Oreo) Hmotnost 145 g Možnost pamě­ťo­vé kar­ty...Read more »
Top62017

Top 6/2017

Nejčtenější člán­ky červ­na 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.7.2017 8:03:27 Soutěž s fil­mem Wonder Woman - 638 zobr. Soutěž s fil­mem Auta 3 - 588 zobr. Podívejte se na foto­gra­fie z natá­če­né pohád­ky Čertoviny - 364 zobr. Soutěž o 1. díl Harry Pottera a dal­ších...Read more »

Top leden 2017

Nejčtenější člán­ky led­na 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.2.2017 6:32:36 Pěšky mezi budd­his­ty a komu­nis­ty – 90%- 478 zobr. Sherlock – Poslední pří­pad (S04E03) – 85 %- 371 zobr. Sherlock – Skomírající detek­tiv (S04E02) – 70 %- 350 zobr....Read more »

Top články březen 2017

Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.4.2017 21:33:43 24. Český lev – Výsledky - 585 zobr. Výměna man­že­lek – 8.3.2017 - 345 zobr. Výměna man­že­lek – 1.3.2017 - 341 zobr. Soutěž o DVD KRÁSKA A ZVÍŘE S.E. - 338 zobr. Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk...Read more »
Graf217

Top 2/2017

Nejčtenější člán­ky úno­ra 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.3.2017 3:32:28 Animovaný film Hurvínek a kou­zel­né muze­um vstu­pu­je v létě do kin - 419 zobr. Měl jsem to štěs­tí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal,...Read more »
Top2017

Top 2017

Nejčtenější člán­ky roku 2017 Game of Thrones S07E07 - 3 395 zobr. Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpo­čí­tá­vá­ní kon­ce 60% - 2 583 zobr. Kazma vrs. Prostřeno - 1 638 zobr. Malé lás­ky 23.8.2017 - 1 169 zobr. Holky pod zám­kem 17. 5. 2017 -...Read more »
Chuck Norris

TOP 5: nejlepší vánoční reklamy

Dobrá vánoč­ní rekla­ma byla odj­ak­tě­ži­va neod­mys­li­tel­ným koře­ním advent­ních časů. A pro­to­že Vánoce léta Páně 2019 se kva­pem blí­ží, roz­hod­li jsme se naser­ví­ro­vat vám dnes pět čes­kých spo­tů, kte­ré ve spo­ji­tos­ti s těmi­to...Read more »
Graf2016 10

Top říjen 2016

Nejčtenější člán­ky napsa­né v říj­nu 2016.Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.11.2016 8:17:24 Mafia III – prv­ní minu­ty hra­ní - 652 zobr. Výměna man­že­lek – 5.10.2016 - 387 zobr. ˏˏDo budouc­na bychom chtě­li dát pro­stor i auto­rům z okol­ních zemí,ˊˊ říká o fes­ti­va­lu...Read more »

Top 4 fashion profily na Instagramu

Sociální sítě jsou fenoménem této doby. Tak to prostě je. Pro ty, které tento trend moc nepodporují a nerozumí, bude mnohem jednodušší jít s dobou a naučit se v sociálních sítích chodit, stejně...Read more »

Top 8/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky za srpen 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.9.2016 7:03:31 Věra Čáslavská - 584 zobr. Film Komorná jenž byl s úspě­chem uve­den ve Varech vstu­pu­je dnes do čes­kých kin - 418 zobr. DENĚK TROŠKA: NEBUĎME...Read more »