m ch top ten her dle film 4 7 7yP35 V042c

Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)

Tentokrát se věnu­je­me 7. až 4. pozi­ci tří­díl­né­ho seri­á­lu Top-ten her dle fil­mů. South Park: The Stick of Truth – Top 7 Nesmíme zapo­me­nout i na seri­á­ly. Nejslavnější seri­ál pro dospě­lé, nemys­lím tím por­no,...Read more »
top ten her dle film 8211 1 st 10 8211 8 4fWWlhRKJbk

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

...z his­to­rie, něco z dět­ských her, a tak si může­te udě­lat před­sta­vu, co si může­te zahrát pod­le filmových/komiksových adap­ta­cí. Jurský park – Top 10 Když se řek­ne Jurský Park, tak si všich­ni před­sta­ví...Read more »
ZZTop

Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)

...s cha­risma­tic­ký­mi voká­ly i říz­ně nala­dě­nou kyta­rou. ZZ Top Po skvě­le zvo­le­ném úvo­du dora­zi­lo trio ZZ Top, kte­ré jak všich­ni dob­ře víme, tvo­ří jed­nu z nejdéle hra­jí­cích rocko­vých kapel ve stá­le stej­né sesta­vě....Read more »
Metal

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012

Metal Gear Solid: Snake Easter může­me řadit mezi nej­lep­ší hry, kte­ré kdy vyšly na PlayStation 2. Tvůrci chtě­jí dát hře nový kabát tak, aby byl co nej­lep­ší pro novou kon­zo­ly od...Read more »
top ten her dle film 8211 3 st 3 8211 1 McHPyS5TWfk

Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)

První tři pozi­ce nej­lep­ší­ho zpra­co­vá­ní her dle fil­mů. Rango – Top 3 Moje tře­tí nej­ob­lí­be­něj­ší hra, dle filmu/komiksu ten­to­krát je oprav­du dle fil­mu. Když Gore Verbinsky nato­čil Ranga, ihned jsem...Read more »
MacGyver 1

Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

Ještě než se po hla­vě vrh­ne­me do prv­ní polo­vi­ny naše­ho tři­ce­ti­člen­né­ho žeb­říč­ku, rád bych zmí­nil, že kdy­by to šlo, všech­ny zněl­ky z této pěti­ce bych vtěs­nal do TOP 10. Ale bohu­žel pro...Read more »
Camp Nou Barcelona europes biggest football stadium

TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?

...v dob­rém, ale i zlém. Za kaž­dých okol­nos­tí. Pojďme se spo­lu v násle­du­jí­cím pře­hle­du podí­vat na TOP 5 evrop­ských sta­di­o­nů, kde to při zápa­sech nej­ví­ce vře. Nutno podotknout, že čas­to bylo roz­ho­do­vá­ní o (ne)zařazení veli­ce...Read more »

Top listopad 2016

Top člán­ky vyda­né v lis­to­pa­du 2016. Pustina 5. díl. - 1 288 zobr. Pustina 3. díl. - 1 076 zobr. Pustina 4. díl. - 988 zobr. Příchozí – OBSAH/O FILMU - 697 zobr. Pustina 6. díl. - 579 zobr. Pohádky pro Emu prá­vě v čes­kých kinech - 430 zobr. Výměna...Read more »

TOP 25 filmů za 1. pololetí 2005

řaze­ní sesta­vy dle návštěv­nos­ti za obdo­bí pořa­dí titul dis­tri­bu­tor kopií pre­mi­é­ra země předst. divá­ků trž­by 1 Román pro ženy Bioscop 38 14.04.05 CZ 7 729 388 533 38 709 036 2 Star Wars: Epizoda...Read more »
Y8z7XuFoTRk

Nejlepší a nejhorší filmový série, Medojed dělá seznam od nejhorších po TOP! #2

Read more »

Top články březen 2017

Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.4.2017 21:33:43 24. Český lev – Výsledky - 585 zobr. Výměna man­že­lek – 8.3.2017 - 345 zobr. Výměna man­že­lek – 1.3.2017 - 341 zobr. Soutěž o DVD KRÁSKA A ZVÍŘE S.E. - 338 zobr. Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk...Read more »
Graf217

Top 2/2017

Nejčtenější člán­ky úno­ra 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.3.2017 3:32:28 Animovaný film Hurvínek a kou­zel­né muze­um vstu­pu­je v létě do kin - 419 zobr. Měl jsem to štěs­tí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal,...Read more »
ouvfH1ogPaI

WTF část 2 | Medojed reaguje na Stejka - Top 10 nejsilnějších postav Marvelu!

Read more »

Top leden 2017

Nejčtenější člán­ky led­na 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.2.2017 6:32:36 Pěšky mezi budd­his­ty a komu­nis­ty – 90%- 478 zobr. Sherlock – Poslední pří­pad (S04E03) – 85 %- 371 zobr. Sherlock – Skomírající detek­tiv (S04E02) – 70 %- 350 zobr....Read more »
8vaXalcJq18

Medojed reaguje na Stejka - Top 10 nejsilnějších postav Marvelu!

Read more »
Graf2016 10

Top říjen 2016

Nejčtenější člán­ky napsa­né v říj­nu 2016.Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.11.2016 8:17:24 Mafia III – prv­ní minu­ty hra­ní - 652 zobr. Výměna man­že­lek – 5.10.2016 - 387 zobr. ˏˏDo budouc­na bychom chtě­li dát pro­stor i auto­rům z okol­ních zemí,ˊˊ říká o fes­ti­va­lu...Read more »

Top 4 fashion profily na Instagramu

Sociální sítě jsou fenoménem této doby. Tak to prostě je. Pro ty, které tento trend moc nepodporují a nerozumí, bude mnohem jednodušší jít s dobou a naučit se v sociálních sítích chodit, stejně...Read more »

Top 8/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky za srpen 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.9.2016 7:03:31 Věra Čáslavská - 584 zobr. Film Komorná jenž byl s úspě­chem uve­den ve Varech vstu­pu­je dnes do čes­kých kin - 418 zobr. DENĚK TROŠKA: NEBUĎME...Read more »

Top 7/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z čer­ven­ce 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 17.8.2016 7:46:53 Co si nene­chat ujít ve Varech - 258 zobr. Soutěž o náhod­ný Steam klíč - 232 zobr. Novinka mezi seri­á­ly: Stranger Things - 226 zobr. Foto stříp­ky z Mezinárodního...Read more »
4vDYzgHnUQc

Top fiktivní země a rasy Marvelu - Atlantis, Genosha,... - POKEC

Read more »

Top 6/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z červ­na 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 31.7.2016 17:31:24 Hra o trů­ny – Battle of the Bastards (S06E09) - 932 zobr. Hra o trů­ny – The Winds of Winter (S06E10) - 722 zobr. Hra o trů­ny – No...Read more »
Top62017

Top 6/2017

Nejčtenější člán­ky červ­na 2017. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.7.2017 8:03:27 Soutěž s fil­mem Wonder Woman - 638 zobr. Soutěž s fil­mem Auta 3 - 588 zobr. Podívejte se na foto­gra­fie z natá­če­né pohád­ky Čertoviny - 364 zobr. Soutěž o 1. díl Harry Pottera a dal­ších...Read more »

Top 5/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z květ­na 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 1 030 zobr. Hra o trů­ny – The Door (S06E05) – 80 % - 405 zobr. Captain America: Občanská vál­ka – 85 % - 225 zobr. Hra o trů­ny – Home...Read more »
ZBeHVN5DHCc

Nejlepší a nejhorší filmový série, Medojed dělá seznam od nejhorších po TOP! Kam dal Sharknado? #1

Read more »
PPn6kskZdvo

Trump vs. Huawei! Huawei má vážný problém! Jaké telefony jsou dnes top? Medojed & Fíla

Read more »
XUebBu 5tpg

Top 10 nejhorších superhrdinů všech dob podle Medojeda! - Video Preview

Read more »