Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Taková moderní rodinka'

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - JAKÝ OTEC, TAKOVÝ SYN

...hvězda seri­á­lu Taková moder­ní rodin­ka neby­la zpo­čát­ku jas­nou vol­bou. „Ty je zná­mý a oblí­be­ný díky ztvár­ně­ní role Phila Dunphyho, zne­u­ží­va­né­ho otce v seri­á­lu Taková moder­ní rodin­ka, a posta­va Phila není zrov­na z nej­chytřej­ších. Ale...Read more »
RD 02 10 34mB min

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

...Britský humor při­po­me­ne ten­to­krát Prima Comedy Central, a to hned 10 séri­e­mi. V říj­no­vém pro­gra­mu nebu­dou chy­bět ani kla­sic­ké tra­ble tele­viz­ních rodin jako Goldbergovi a Taková moder­ní rodin­ka, kte­ré navá­žou novou sérií, stej­ně...Read more »
229c4da075 103871049 o2

People’s Choice Awards 2017

...seri­á­lu Priyanka Chopra (Quantico) Kerry Washington (Skandál) Ellen Pompeo (Chirurgové) Taraji P. Henson (Empire) Viola Davis (Vražedná prá­va) Nejlepší kome­di­ál­ní seri­ál Teorie vel­ké­ho třes­ku Black-ish Nová hol­ka Taková moder­ní rodin­ka Jane...Read more »

BRYAN CRANSTON

...také za kame­rou, jako reži­sér, scé­náris­ta a pro­du­cent. Získal tři nomi­na­ce na cenu Directors Guild of America (DGA), prv­ní za epi­zo­du kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu „Taková moder­ní rodin­ka“, letos dal­ší dvě za epi­zo­dy...Read more »
dec9145ef3 103909278 o2

SAG Awards 2017

...Ryder (Stranger Things) Robin Wright (Dům z karet) Nejlepší herec­ký ansám­bl v kome­di­ál­ním seri­á­lu Orange is the New Black Black-ish Taková moder­ní rodin­ka Teorie vel­ké­ho třes­ku Viceprezident(ka) Nejlepší herec v kome­di­ál­ním seri­á­lu William...Read more »
Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

...This Is Us Brian Tyree Henry - This Is Us BD Wong - Mr. Robot Nejlepší seriál - kategorie Komedie Atlanta Black-ish Master Of None Modern Family (Taková moder­ní rodin­ka)...Read more »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...ze seri­á­lu Taková moder­ní rodin­ka, kte­rá tuto posta­vu v původ­ním zně­ní namlu­vi­la. „Pokud potře­bu­je­te vyře­šit něja­ký pro­blém, obrať­te se na Lilinku.“             Winter pro­hla­šu­je, že najít způ­sob, jak Lilinku namlu­vit, byl...Read more »

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - NOVÍ PŘÁTELÉ

...dospí­va­jí­cí dce­ru Phila Dunphyho (Ty Burrell) v seri­á­lu Taková moder­ní rodin­ka. Minkoff, kte­rý zpo­čát­ku nevě­děl o spo­je­ní Winterové a Burrella, říká, že to byla „vel­ká náho­da, že se zno­vu setka­li během spo­lu­prá­ce na...Read more »
Duke

WINSTON DUKE

...byl Duke pra­vi­del­ně k vidě­ní v roli Dwighta Bullarda v seri­á­lu Taková moder­ní rodin­ka. V roli Dominica, vychyt­ra­lé­ho vůd­ce Bratrstva, se obje­vo­val také v seri­á­lu sta­ni­ce CBS Lovci zlo­čin­ců, stej­ně jako i v seri­á­lu sta­ni­ce CW...Read more »
James Marsden Thandie Newton 36090190391

James Marsden

...se kte­rým se již dří­ve setkal ve fil­mu Superman se vra­cí. V roce 2010 byl obsa­zen ved­le Chrise Rocka, Luka Wilsona, Dannyho Glovera a Columbuse Shorta do kome­die Horší než smrt, rema­ku stej­no­jmen­né brit­ské kome­die z roku 2007. V led­nu 2011 se obje­vil v sit­co­mu Taková moder­ní rodin­ka v...Read more »
word image

Účastníci zájezdu

...v tele­viz­ních seri­á­lech. V sedm­de­sá­tých letech to byla pře­de­vším Taková nor­mál­ní rodin­ka a Nemocnice na kra­ji měs­ta, kde vytvo­ři­la roli aneste­zi­o­lož­ky Dany Králové. Úlohu si zopa­ko­va­la rov­něž v pokra­čo­vá­ní Nemocnice na kra­ji měs­ta po 20...Read more »