m ch top ten her dle film 4 7 7yP35 V042c

Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)

klá­ves­ni­ci. http://youtu.be/7yP35-V042c Star Trek – Top 6 Když tak pře­mýš­lím o šes­té hře v žeb­říč­ku, tak mi vyšlo, že by to mělo být Star Trek a jejích onli­ne ver­ze. Když v 60. letech veš­ke­rá slá­va...Číst dál »

Grace Lee Whitneyová

...ve čtyřech fil­mech ze svě­ta Star Treku v letech 1979 až 1991 (Star Trek: Film, Star Trek III: Pátrání po Spockovi, Star Trek IV: Cesta domů a Star Trek VI: Neobjevená země) a v epi­zo­dě...Číst dál »

Top duben 2018

Nejčtenější člán­ky dub­na 2018. Avengers: Infinity War - Recenze - 95% - 646 zobr. SUPERSTAR Matej Bartko - Chandelier - 391 zobr. Kdo postou­pil v SuperStar 2018 - výsled­ky - 1.semifinále - 29.4.2018 - 249 zobr. KREDENC...Číst dál »

TOP 25 filmů za 1. pololetí 2005

řaze­ní sesta­vy dle návštěv­nos­ti za obdo­bí pořa­dí titul dis­tri­bu­tor kopií pre­mi­é­ra země předst. divá­ků trž­by 1 Román pro ženy Bioscop 38 14.04.05 CZ 7 729 388 533 38 709 036 2 Star Wars: Epizoda...Číst dál »
CSMT 11 06 18 1570

David Gránský

...Čertoviny či seri­á­lech Ohnivý kuře a Modrý kód měl také odva­hu si vyzkou­šet legen­dár­ní sou­těž Pevnost Boyard na TV Prima mode­ru­je pořad TOP STAR Magazín mimo herec­tví a zpě­vu se také věnu­je dabin­gu...Číst dál »
emo barry allen 992819

Zhrnutie epizódy – Flash S03E19 – 97%

...identi­tu Savitara. Epizóda začí­na tam, kde skon­či­la pred­chá­d­za­j­úca - v STAR Labs. Vypukol tam cha­os, po tom ako Killer Frost zaú­to­či­la na Cisca, Juliana a H.R. Barry ju odpla­ší, Killer Frost ujde. Barry...Číst dál »
Franklin

Aretha Franklinová

...1987 byla Aretha Franklinová jako prv­ní žena v his­to­rii uve­de­na do rock and rollo­vé síně slá­vy. Bývá nazý­vá­na Královna sou­lu. Životopis Počátky kariéry Franklin se naro­di­la 25. břez­na 1942 v Memphisu ve stá­tě Tennessee v rodi­ně...Číst dál »

Filmové premiéry v únoru 2012

...Medema a Pedra Almodóvara). 09. 02. 12             Star Wars: Epizoda 1-Skrytá hroz­ba Galaktickou repub­li­kou zmí­ta­jí nepo­ko­je. Vznikly spo­ry ohled­ně zda­ně­ní obchod­ních cest k odleh­lým hvězd­ným sou­sta­vám. Chamtivá Obchodní fede­ra­ce dou­fá, že zále­ži­tost vyře­ší její...Číst dál »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...také pořad o auto­mo­bi­lech brit­ské BBC Top Gear, při­by­ly i kul­tov­ní ame­ric­ký seri­ál Simpsonovi, fil­my a živé fot­ba­lo­vé pře­no­sy z Premier League. První úspě­chy nové TV sta­ni­ce se dosta­vi­ly záhy, pro­to­že styl komu­ni­ka­ce kaná­lu...Číst dál »

Nejlepší filmy roku 2005

...9. Constantine 8. Sin City 7. Star Wars: Epizoda III 6. Karlík a továr­na na čoko­lá­du 5. Harry Potter a Ohnivý pohár 4. Zahulíme, uvi­dí­me 3. Království nebes­ké 2. Madagaskar 1. Saw:...Číst dál »
Blade2

Blade Runner 2049 - 95 %

...Rick Deckard, kte­rý má pou­ze epi­zod­ní, ale důle­ži­tou roli. Ostatní her­ci pat­ří mezi zku­še­né, kte­ří si už svůj hvězd­ný  film našli. Nejsou sice nej­vyš­ší stár, ale bez dob­rých her­ců nelze...Číst dál »