Speciál:Pán prstenů

...půvo­dem elfo­vé. Vala Morgoth(Melkor), prv­ní Temný pán, v dáv­ných dobách pola­pil elfy a dlou­hým věz­ně­ním a muče­ním z nich vše dob­ré dostal ven. Skřeti jsou tedy veskr­ze zlí. Ovšem deba­tu­je se o tom, že elfo­vé...Read more »
Raubirské

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji, kde...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...Vilhelmová, Jiří Maria Sieber, Václav Postránecký a dal­ší režie: Filip Renč Čiara pre­mi­é­ra v sobo­tu 16. 11. na ČT2 Pětatřicetiletý Adam Krajňák je otcem tří mla­dých dcer, ale pře­de­vším hla­vou slo­ven­skou­kra­jin­ské­ho gan­gu, kte­rý se...Read more »