Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Studio Kamarád'

V pátek 1. Května proběhne Den otevřených dveří České televize ve studiích v Praze, Brně a v Ostravě.

...|dekorace pořadu Máte slovo | kamerový jeřáb, práce s kamerou | dekorace pořadu Planeta YÓ | dekorace pořadu Studio Kamarád | truhlářské dílny scénické techniky, malírna Červená trasa Model Kavčích hor...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Happy Celluloid , Hroch Production (1994 - 96) Ateliéry Zlín (1993) Ostatní: Studio Fáma (2004), Three bro­thers pro­ducti­on (2003) , Studio Lukas (1998), National Film (1999), Ragtime (1997), Hammilton (1996)...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...-98) Diamant Film (1995 - 02) Happy Celluloid , Hroch Production (1994 - 96) Ateliéry Zlín (1993) Ostatní: Studio Fáma (2004), Three bro­thers pro­ducti­on (2003) , Studio Lukas (1998), National...Read more »
word image

Vlastníci

...Narodil se v Praze v rodi­ně archi­tek­ta a jeho bra­tr Ladislav Lábus je rov­něž zná­mým čes­kým archi­tek­tem. Po absol­vo­vá­ní praž­ské DAMU byl při­jat do angaž­má libe­rec­ké­ho diva­dla Studio Ypsilon, kte­ré v roce 1978 pře­síd­li­lo do...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...Špaček kame­ra: Vladimír Smutný pro­du­cen­ti: Jaroslav Bouček, BUC – FILM kopro­du­cen­ti: Česká tele­vi­ze kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Jiřina Budíková, Punchart films, Tipsport, Barrandov Studio vedou­cí pro­duk­ce: Jiří Hauzner dále hra­jí: Patricia Volny,...Read more »

PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006

Deacon, Matt a Fred jsou mla­dí klu­ci, kte­ří se kro­mě spor­tu a jiných běž­ných věcí zají­ma­jí hlav­ně o sex. Pravda je, že pou­ze zatím teo­re­tic­ky. Jejich nej­vět­ším poku­še­ním je kaž­dá video­půj­čov­na, kon­krét­ně por­no...Read more »
NaStrese1

Na střeše

...je Monika Kristlová ze spo­leč­nos­ti Dawson Films, v jejíž pro­duk­ci vzni­kl sní­mek 3 sezo­ny v pekle, oce­ně­ný 3 Českými lvy, kopro­du­cen­ty jsou Česká tele­vi­ze,  Barrandov Studio, inno­gy, Barbara Janišová Feglová  ze slo­ven­ské...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...pro­du­cent Jaroslav Sedláček, Barrandov Studio, Irsko: Mike Downey, Sam Talor – Fame pro­ducti­on Slovensko: RTVS, Livia Filusová – Furia Film pod­po­ři­ly: Státní fond kine­ma­to­gra­fie, Filmová nada­ce hra­jí: Ivan Trojan, Josef...Read more »

Bradley Cooper

...2000, zís­kal magis­ter­ský titul (Master of Fine Arts) v obo­ru herec­tví na Actors Studio Drama School při The New School v New Yorku. Kariéra Profesionální herec­kou kari­é­ru zahá­jil v roce 1999 v tele­viz­ním seri­á­lu Sex...Read more »
Febiofest vizual 2 3 300x212 1

Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen

...Darijan Pejovski Kamera: Dimo Popov Střih: Vladimir Pavlovski Hudba: Aleksandar Pejovski Producent: Tomi Salkovski Kopie: Skopje Film Studio Země: Makedonie, Kosovo Rok výro­by: 2015 Délka fil­mu (min.): 90 Formát fil­mu:...Read more »
Rudis

Národní třída - ROZHOVOR S JAROSLAVEM RUDIŠEM, autorem knižní předlohy a spoluscenáristou

...Studio zní také ve fil­mu Národní tří­da. Takové to tem­né ber­lín­ské tech­no. Podle jed­no­ho naše­ho scé­ná­ře vznik­la loni detek­tiv­ka pro němec­kou tele­vi­zi ARD. Další spí zatím v šuplí­ku. Já jsem pře­ce...Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

...Holubec hud­ba: Aleš Březina výkon­ní pro­du­cen­ti: Ondřej Trojan, Milan Kuchynka pro­duk­ce: Michaela Kuchynková, Marcela Dvořáková, Daria Špačková vyro­bi­la: Filmová a tele­viz­ní spo­leč­nost Total HelpArt T.H.A. ve spo­lu­prá­ci s Českou tele­vi­zí a Barrandov Studio...Read more »
vlcsnap 2019 03 06 22h48m51s777

Tento čtvrtek vstupuje do českých film nová marvelovka Captain Marvel. V ukázce na film si zahrál i Jakub Kraus – český Muž roku 2015 a trenér českých celebrit a výživový poradce profesionálních sportovců. Spolu s manželkou Evou v Londýně vyzkoušeli náročný trénink, kterým procházela hlavní herečka Brie Larsonová.

...výcvi­kem. Studio Disney/Marvel umož­ni­lo zažít ten­to nároč­ný tré­ning pár vyvo­le­ným fit­ness tre­né­rům z Evropy. Za Českou repub­li­ku byli vybrá­ni osob­ní tre­né­ři čes­kých celebrit Eva Kraus (Havelková) a Jakub Kraus. Podívejte se na...Read more »
InfinityWar

Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame

Obsahuje poten­ci­o­nál­ní spo­i­le­ry ke všem fil­mům z Marvel Cinematic Universe, pře­de­vším Avengers: Infinity War Takže už 25. dub­na jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se zne­na­dá­ní dočka­li parád­ní­ho trai­le­ru, kte­ré­mu se...Read more »