Futuregate

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL

...Larp Střepiny byl zasa­zen do dale­ké budouc­nos­ti, kde se lid­stvo potá­cí na hra­ni­ci záni­ku. Prostředí poni­če­né sci-fi základ­ny dotvá­ře­jí fil­mo­vé mas­ky, kos­týmy, pro­jek­ce, inter­ak­tiv­ní insta­la­ce nebo malý robot. Dozvíte se,...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Česko Středa 9. 1. 2019 Co na to Češi Pondělí 21. 1. 2019   Publicistické pořa­dy: Pořad Start vysí­lá­ní Snídaně s Novou Středa 2. 1. 2019 Střepiny Neděle 6. 1. 2019 Víkend Úterý 8. 1. 2019 Život ve hvězdách Čtvrtek 10. 1. 2019...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...před­sta­ví úpl­ná novin­ka pod­zi­mu Příběhy čes­kých zlo­či­nů. Investigativní novi­nář Janek Kroupa divá­kům postup­ně odkry­je poza­dí reál­ných kri­mi­nál­ních pří­bě­hů. Večerní pro­gram dopl­ní Střepiny. Každý všed­ní den budou moci divá­ci sle­do­vat nové...Read more »