Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Soudce Alexandr'

TV Barrandov - 28.02.2018

...Čekají Vás kla­sic­ké šper­ky zdo­be­né krás­ný­mi a mno­ho­ba­rev­ný­mi kame­ny, kte­ré lze objed­nat v našem živém vysí­lá­ní. Budete zářit kaž­dý den jako oprav­do­vá diva. Přímý pře­nos (120 min) 28.02. 07:25 28.02. 09:45 Soudce Alexandr Na...Read more »