MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Česko Středa 9. 1. 2019 Co na to Češi Pondělí 21. 1. 2019   Publicistické pořa­dy: Pořad Start vysí­lá­ní SnídaněNovou Středa 2. 1. 2019 Střepiny Neděle 6. 1. 2019 Víkend Úterý 8. 1. 2019 Život ve hvězdách Čtvrtek 10. 1. 2019...Číst dál »
Smetana

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

...Podle svých slov se prý zake­cal s bos­sem SnídaněNovou, a na posled­ní Ranní Televizní novi­ny tak nesti­hl doběh­nout včas. Z jeho nepří­tom­nos­ti byli vidi­tel­ně zma­te­ni i samot­ní mode­rá­to­ři, kte­ří si původ­ně sami neby­li...Číst dál »
IMG 20190109 105359

Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu

...O autor­ce: Kačka Tichá, vyzna­vač­ka zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, tre­nér­ka, zná­má ze SnídaněNovou nebo Master Chefa. Prožila spous­tu radost­ných, i méně vyda­ře­ných obdo­bí. Je to člo­věk, kte­rý věří, že se má...Číst dál »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...zpra­vo­daj­ství z domo­va i ze svě­ta, a kaž­dé všed­ní ráno zpří­jem­ní SnídaněNovou. Podzim na tema­tic­kých sta­ni­cích sku­pi­ny TV Nova Tematické sta­ni­ce i na pod­zim nabíd­nou to nej­lep­ší z domá­cí i zahra­nič­ní tvor­by pro celou rodi­nu....Číst dál »

Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 2014

...– 2000 uvá­dě­la pořad SnídaněNovou, dále půso­bi­la v České tele­vi­zi (pořa­dy Když se řek­ne pro­fe­se a Český dob­ro­druh). Na čes­kých roz­hla­so­vých sta­ni­cích mode­ru­je od začát­ku 90. let (např. Frekvence 1). Od roku 2008...Číst dál »
Raw

Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky

Naprosto změ­ně­ný život­ní pocit, novou vita­li­tu a život­ní radost, spous­tu zna­los­tí o živi­nách a vitál­ních lát­kách, deto­xi­ka­ci bez náma­hy, ide­ál­ní váhu, aci­do­ba­zic­kou rov­no­váhu, sil­ný imu­nit­ní sys­tém, celý vesmír ovoc­ně svě­žích pochou­tek a eko­lo­gic­ky smys­lu­pl­né...Číst dál »