Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Snídaně s Novou'
Smetana

Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

...Podle svých slov se prý zake­cal s bos­sem SnídaněNovou, a na posled­ní Ranní Televizní novi­ny tak nesti­hl doběh­nout včas. Z jeho nepří­tom­nos­ti byli vidi­tel­ně zma­te­ni i samot­ní mode­rá­to­ři, kte­ří si původ­ně sami neby­li...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Česko Středa 9. 1. 2019 Co na to Češi Pondělí 21. 1. 2019   Publicistické pořa­dy: Pořad Start vysí­lá­ní SnídaněNovou Středa 2. 1. 2019 Střepiny Neděle 6. 1. 2019 Víkend Úterý 8. 1. 2019 Život ve hvězdách Čtvrtek 10. 1. 2019...Read more »
NHL v Praze

Skupina Nova připravuje k NHL v Praze exkluzivní program

...pří­mý pře­nos z tré­nin­ků obou týmů. Hokejový pro­gram dopl­ní SnídaněNovou, kte­rá se NHL v Praze bude věno­vat celý týden pro­střed­nic­tvím spe­ci­ál­ní­ho stu­dia s hoke­jo­vý­mi hos­ty. Televize Nova, sta­ni­ce Nova Sport 1 a webo­vý...Read more »
IMG 20190109 105359

Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu

...O autor­ce: Kačka Tichá, vyzna­vač­ka zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, tre­nér­ka, zná­má ze SnídaněNovou nebo Master Chefa. Prožila spous­tu radost­ných, i méně vyda­ře­ných obdo­bí. Je to člo­věk, kte­rý věří, že se má...Read more »
Raw

Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky

Naprosto změ­ně­ný život­ní pocit, novou vita­li­tu a život­ní radost, spous­tu zna­los­tí o živi­nách a vitál­ních lát­kách, deto­xi­ka­ci bez náma­hy, ide­ál­ní váhu, aci­do­ba­zic­kou rov­no­váhu, sil­ný imu­nit­ní sys­tém, celý vesmír ovoc­ně svě­žích pochou­tek a eko­lo­gic­ky smys­lu­pl­né...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...zpra­vo­daj­ství z domo­va i ze svě­ta, a kaž­dé všed­ní ráno zpří­jem­ní SnídaněNovou. Podzim na tema­tic­kých sta­ni­cích sku­pi­ny TV Nova Tematické sta­ni­ce i na pod­zim nabíd­nou to nej­lep­ší z domá­cí i zahra­nič­ní tvor­by pro celou rodi­nu....Read more »

Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 2014

...– 2000 uvá­dě­la pořad SnídaněNovou, dále půso­bi­la v České tele­vi­zi (pořa­dy Když se řek­ne pro­fe­se a Český dob­ro­druh). Na čes­kých roz­hla­so­vých sta­ni­cích mode­ru­je od začát­ku 90. let (např. Frekvence 1). Od roku 2008...Read more »