Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Scooby-Doo znovu na stopě'
b246733114 75546692 o2

Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera

Dnes jsem si pro Vás při­pra­vil dal­ší recen­zi, kte­rá bude na dal­ší hra­ný díl Scooby-Doo. V minu­lých letech vyšly 2 nové hra­né fil­my - Scooby-Doo: Začátek (ten už jsem recen­zo­val) a Scooby-Doo!...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Scooby-Doo: Začátek

bez obráz­ků! OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA Co pojí nej­lep­ší kama­rá­dy? V pří­pa­dě Daphne, Velmy, Freda, Shaggyho a Shaggyho odváž­né­ho ště­ně­te Scooby-Dooa jsou to záha­dy! Celovečerní hra­ný Scooby-Doo: Začátek nás zavá­dí do doby, kdy...Read more »

Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA

Scooby-Doo s kama­rá­dy na vás čeka­jí v novém tajem­ném dob­ro­druž­ství, plném smí­chu a roš­ťá­ren! Scooby-Doo s celou par­tou ces­tu­jí do Egypta, aby navští­vi­li sestře­ni­ci Velmy – Thelmu, egyp­to­lož­ku. Po pří­jez­du však zjis­tí, že Thelma zmi­ze­la...Read more »
Clona

Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona

Třetí díl série s taju­pl­ný­mi a „div­ný­mi“ vraž­da­mi, kde je potře­ba vidět i skr­ze fak­ta to, co není na mís­tě činu pří­tomno. Při běž­ném ryba­ře­ní na hor­ském jeze­ře byla náhod­ně vylo­ve­na mrt­vo­la mla­dé...Read more »

Pamela Anderson

...Rules... for Dating My Teenage Daughter role: Cheryl 2002-     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: sama sebe 2001-     V.I.P. role: Vallery Irons 1999-     Episode dated 27 April 1999 role:...Read more »

Rowan Atkinson

...-     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: Emile Mondavarious, Spooky Island Owner2001 -     Comic Relief: Say Pants to Poverty role:2001 – Milionový závod (Rat Race) role: Enrico Pollini2000- Možná, miláč­ku...Read more »
GrimsbyPlakat

Grimsby - O tvůrcích

...Pirát sil­nic s Andy Sambergem, sní­mek Davida O. Russella Mám rád Huckabees, film Scooby-Doo, sní­mek Holky na tahu s Kirsten Dunst a Lizzy Caplan, film Velký Gatsby, ve kte­rém si zahrá­la roli...Read more »

Filmové premiéry v dubnu

...Scooby-Doo 2: Nespoutané pří­še­ry 29. 04. 04 Dvanáct do tuc­tu Rodinná kome­die o počet­né rodi­ně spor­tov­ní­ho tre­né­ra Toma Bakera, kte­rý je navzdo­ry ame­ric­kým rodin­ným sta­tis­ti­kám, pod­le nichž na jed­nu rodi­nu při­pa­dá 1,87 dítě­te,...Read more »

Ćtvrtečník - 22.dubna 2004

...minut. Scooby-Doo 2: Nespoutané pří­še­ry Pokračování poně­kud sla­bo­du­ché­ho prv­ní­ho dílu? No, to bude asi moo­o­oc hez­ký… Režie: Raja Gosnell; v hlav­ních rolích: Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Seth...Read more »
ctenarka

Traci Chee - Čtenářka

...proč byl její otec zavraž­děn a zda jeho smrt sou­vi­sí se zmi­ze­ním Nin nebo to, kým byli její rodi­če doo­prav­dy. „Občas měla dojem, jako by ty pasá­že, kte­ré v kni­ze čet­la, byly...Read more »
2505 D036 00653 00643RV2 COMP

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

...(Dwayne Johnson) je na stopě nového nebezpečného viru, který může podle přání jeho vlastníka cílit na konkrétní vzorce DNA a tak vyhladit jen specifické části obyvatelstva se 100% účinností. Jeho...Read more »

Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo?

...se scho­vá do obcho­du s hrač­ka­mi, kde s pomo­cí čer­né magie voo-doo, pře­ne­se svou duši do jed­né z pane­nek. Tuto panen­ku (Chucky) dosta­ne šes­ti­le­tý Andy od své mamin­ky k naro­ze­ni­nám. Chucky mlu­ví a pohy­bu­je se....Read more »
vlad 3 ruda zona 1

#1908: Vlad 3: Rudá zóna - 50 %

...Novijanky a společně se vydávají po stopě Igora, Vladova bratra, který je jedinou cestou k pořádnému dědictví, jež se před Vladem otevřelo smrtí jejich matky. Jenže se dostávají do oblasti,...Read more »
200312121758 underworld 1

Underworld

Akční horor ze sou­čas­nos­ti o nekon­čí­cí vál­ce mezi upí­ry a vlkodla­ky. Jediný, cel­kem zby­teč­ný, inci­dent doká­zal roz­pou­tat nená­vist­nou vál­ku mezi těmi­to dvě­ma kla­ny nemrtvých na něko­lik sta­le­tí. Upíři jsou v poje­tí toho­to fil­mu...Read more »

MEDVĚDÍ BRATŘI - Hra

PC titul Medvědí brat­ři z pro­duk­ce Disney Interactive je posta­ven na stej­no­jmen­ném fil­mu. Hráči nabí­zí krás­ný 3-D svět pře­té­ka­jí­cí spous­tou zábav­ných dob­ro­druž­ství. Do vel­ké­ho puto­vá­ní se mohou zapo­jit všech­ny děti od...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdá­lo (Going the Distance) Datum uve­de­ní: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate, Charlie Day, Ron Livingston Režie: Nanette Burstein  ...Read more »
PlayAllspoluprace10

Kvaska - Recenze

Vězeňské pro­stře­dí a záku­li­sí muzi­ká­lu, také se vám tato kom­bi­na­ce nezdá dva­krát běž­ná? Ovšem prá­vě tuto myš­len­ku si zvo­li­li man­že­lé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, spí­še muzi­kál....Read more »
CaptainMarvelrecenzefilmu

Captain Marvel – Recenze – 50%

...ztroskotat na planetě Zemi, kde se zrovna píše rok 1995. Kromě Skrullů je jí na stopě i pozemský agent Fury (digitálně omlazený Samuel L. Jackson), pro nějž je v té...Read more »

Karcoolka

Za deva­te­ro lesy a deva­te­ro hora­mi žila jed­na hol­čič­ka a ta tak čas­to nosi­la čer­ve­ný čepe­ček, že se jí říka­lo Karkulka. Jenže to bylo asi tak v 18. sto­le­tí, tak­že teď ve sto­le­tí 21. už...Read more »
nhm 70 pet avengers 1

#1967: Nejmocnější hrdinové Marvelu 70: Pet Avengers - 60 %

...budiž. Vydávají se po jejich stopě, cestují v čase i prostoru i v dutinách jiných tvorů. Následuje minisérie "Avengers vs. Pet Avengers", která už se zaměřuje na jiný příběh. Tentokrát...Read more »
rev 1 SHZM 04741rv2 High Res JPEG28129

Shazam! – Recenze – 60%

...opětovným vyslovením téhož jména se zas vrátí do své původní dětské podoby. Následně se Billy věnuje experimentování se svými schopnosti, aniž by tušil, že ho čeká zatěžkávací zkouška. Na stopě...Read more »

Titulky k Blindspot S04E16 - The One Where Jane Visits an Old Friend

FBI je na stopě Madeline a Jane se rozhodne požádat o pomoc starého přítele. Titulky pro vás připravily Gabik a jeriska03. Bavte se. Stahujte z webu Nextweek.cz...Read more »
Hellboy2019recenzefilmu

Hellboy (2019) – Recenze – 40%

...které zřejmě měly vyvolávat smích, leč žádná z nich není doopravdy vtipná. Jakmile se film nemůže o svého titulního hrdinu dostatečně opřít, vyniknou v něm mnohem víc všechny jeho nedostatky,...Read more »
tiche zlo

Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno

Caleb Zelic pro­ná­sle­du­je vra­ha své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le Garyho. Ten byl bru­tál­ně zavraž­děn. Zlámali mu prs­ty, pro­říz­li krk. Navíc poli­cie pode­zí­rá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí vinen za...Read more »

Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)

Druhý díl fil­mo­vé ságy o nebez­peč­ném puto­vá­ní, jehož cílem má být zni­če­ní pro­kle­té­ho Prstenu moci, začí­ná tam, kde prv­ní skon­čil. Po smr­ti Boromira a roz­pa­du Společenstva se ces­ty jeho čle­nů roz­dě­li­ly. Hobbit Frodo...Read more »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...jsme Peyovo dílo, abychom se poku­si­li pro film najít vizu­ál­ní styl, kte­rý by vzdá­val poctu půvo­du Šmoulů a tomu, jak doo­prav­dy vypa­da­jí,“ popi­su­je Kelly Asbury, reži­sér fil­mu. Asbury v minu­los­ti reží­ro­val sním­ky...Read more »