b246733114 75546692 o2

Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera

Dnes jsem si pro Vás při­pra­vil dal­ší recen­zi, kte­rá bude na dal­ší hra­ný díl Scooby-Doo. V minu­lých letech vyšly 2 nové hra­né fil­my - Scooby-Doo: Začátek (ten už jsem recen­zo­val) a Scooby-Doo!...Číst dál »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Scooby-Doo: Začátek

bez obráz­ků! OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA Co pojí nej­lep­ší kama­rá­dy? V pří­pa­dě Daphne, Velmy, Freda, Shaggyho a Shaggyho odváž­né­ho ště­ně­te Scooby-Dooa jsou to záha­dy! Celovečerní hra­ný Scooby-Doo: Začátek nás zavá­dí do doby, kdy...Číst dál »

Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA

Scooby-Doo s kama­rá­dy na vás čeka­jí v novém tajem­ném dob­ro­druž­ství, plném smí­chu a roš­ťá­ren! Scooby-Doo s celou par­tou ces­tu­jí do Egypta, aby navští­vi­li sestře­ni­ci Velmy – Thelmu, egyp­to­lož­ku. Po pří­jez­du však zjis­tí, že Thelma zmi­ze­la...Číst dál »

Pamela Anderson

...Rules... for Dating My Teenage Daughter role: Cheryl 2002-     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: sama sebe 2001-     V.I.P. role: Vallery Irons 1999-     Episode dated 27 April 1999 role:...Číst dál »

Rowan Atkinson

...-     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: Emile Mondavarious, Spooky Island Owner2001 -     Comic Relief: Say Pants to Poverty role:2001 – Milionový závod (Rat Race) role: Enrico Pollini2000- Možná, miláč­ku...Číst dál »
GrimsbyPlakat

Grimsby - O tvůrcích

...Pirát sil­nic s Andy Sambergem, sní­mek Davida O. Russella Mám rád Huckabees, film Scooby-Doo, sní­mek Holky na tahu s Kirsten Dunst a Lizzy Caplan, film Velký Gatsby, ve kte­rém si zahrá­la roli...Číst dál »

Filmové premiéry v dubnu

...Scooby-Doo 2: Nespoutané pří­še­ry 29. 04. 04 Dvanáct do tuc­tu Rodinná kome­die o počet­né rodi­ně spor­tov­ní­ho tre­né­ra Toma Bakera, kte­rý je navzdo­ry ame­ric­kým rodin­ným sta­tis­ti­kám, pod­le nichž na jed­nu rodi­nu při­pa­dá 1,87 dítě­te,...Číst dál »

Ćtvrtečník - 22.dubna 2004

...minut. Scooby-Doo 2: Nespoutané pří­še­ry Pokračování poně­kud sla­bo­du­ché­ho prv­ní­ho dílu? No, to bude asi moo­o­oc hez­ký… Režie: Raja Gosnell; v hlav­ních rolích: Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Seth...Číst dál »
ctenarka

Traci Chee - Čtenářka

...proč byl její otec zavraž­děn a zda jeho smrt sou­vi­sí se zmi­ze­ním Nin nebo to, kým byli její rodi­če doo­prav­dy. „Občas měla dojem, jako by ty pasá­že, kte­ré v kni­ze čet­la, byly...Číst dál »

Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo?

...se scho­vá do obcho­du s hrač­ka­mi, kde s pomo­cí čer­né magie voo-doo, pře­ne­se svou duši do jed­né z pane­nek. Tuto panen­ku (Chucky) dosta­ne šes­ti­le­tý Andy od své mamin­ky k naro­ze­ni­nám. Chucky mlu­ví a pohy­bu­je se....Číst dál »
113

Novinky na DVD v zaří

Jeden Bond, jeden sle­pý člo­věk, něko­lik his­to­ric­kých zví­řat. Přesně to nás čeká na DVD v zaří....   Jsem agent / I Spy Víc než špi­o­náž! Režie: Betty Thomas Hrají: Eddie...Číst dál »

Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)

Druhý díl fil­mo­vé ságy o nebez­peč­ném puto­vá­ní, jehož cílem má být zni­če­ní pro­kle­té­ho Prstenu moci, začí­ná tam, kde prv­ní skon­čil. Po smr­ti Boromira a roz­pa­du Společenstva se ces­ty jeho čle­nů roz­dě­li­ly....Číst dál »
KB

KATE BECKINSALE

KATE BECKINSALE je brit­ská hereč­ka, kte­rá se pro­sla­vi­la svou vše­stran­nos­tí a také svým vyso­kým cha­risma­tem. Poprvé na sebe upo­zor­ni­la ve sním­ku Kennetha Branagha Mnoho povy­ku pro nic a poslé­ze se...Číst dál »
film41

Novinky na VHS a DVD

Dnes neu­mí­rej, Doba ledová,Na pokra­ji smr­ti a Trosečníci.   Dnes neu­mí­rej / Die Another Day Diamantovému krá­li na sto­pě. Režie: Lee Tamahori  Hrají: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens,...Číst dál »

Hladová noc

Vynikající upír­ská road-movie.Recenze sním­ku a DVD info... O fil­mu: Sean (Kerr Smith) nedáv­no dostu­do­val fil­mo­vou ško­lu a teď se živíí ve fil­mo­vé spo­leč­nos­ti – kte­rá pro­du­ku­je pod­řad­ná béč­ka – jako...Číst dál »

Filmové premiéry v září 2011

01. 09. 11             -             Ošetřovatel Zvířata ve Franklin Park Zoo zbož­ňu­jí své­ho las­ka­vé­ho ošet­řo­va­te­le Griffina Keyese (Kevin James). Griffin, kte­ré­mu je pří­jem­ně­ji ve spo­leč­nos­ti lva než ve spo­leč­nos­ti ženy,...Číst dál »

MEDVĚDÍ BRATŘI - Hra

PC titul Medvědí brat­ři z pro­duk­ce Disney Interactive je posta­ven na stej­no­jmen­ném fil­mu. Hráči nabí­zí krás­ný 3-D svět pře­té­ka­jí­cí spous­tou zábav­ných dob­ro­druž­ství. Do vel­ké­ho puto­vá­ní se mohou zapo­jit všech­ny...Číst dál »

Vánoční nabídka

...the Pink Panther Svět uvě­řil, že inspek­tor Clouseau se stal obě­tí dro­go­vé­ho krá­le, ale je to prá­vě on, kdo se bude smát napo­sled!  Komisař Clouseau na stopě/A Shot in the...Číst dál »
200312121758 underworld 1

Underworld

Akční horor ze sou­čas­nos­ti o nekon­čí­cí vál­ce mezi upí­ry a vlkodla­ky. Jediný, cel­kem zby­teč­ný, inci­dent doká­zal roz­pou­tat nená­vist­nou vál­ku mezi těmi­to dvě­ma kla­ny nemrtvých na něko­lik sta­le­tí. Upíři jsou v poje­tí...Číst dál »
PlayAllspoluprace10

Kvaska - Recenze

Vězeňské pro­stře­dí a záku­li­sí muzi­ká­lu, také se vám tato kom­bi­na­ce nezdá dva­krát běž­ná? Ovšem prá­vě tuto myš­len­ku si zvo­li­li man­že­lé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film,...Číst dál »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdá­lo (Going the Distance) Datum uve­de­ní: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate, Charlie Day, Ron Livingston Režie:...Číst dál »

Slib

Elvis Cole, Joe Pike, Scott James a legendární policejní pes Maggie tentokrát pohromadě. Na stopě teroristů. Když si soukromého detektiva Elvise Colea najme žena znepokojená zmizením své sestry, zavede ho...Číst dál »
vlad 3 ruda zona 1

#1908: Vlad 3: Rudá zóna - 50 %

...vydávají po stopě Igora, Vladova bratra, který je jedinou cestou k pořádnému dědictví, jež se před Vladem otevřelo smrtí jejich matky. Jenže se dostávají do oblasti, která je známá jako...Číst dál »
HBL

Herbert Lom

Herbert Lom (9. led­na 1917 v Praze – 27. září 2012 v Londýně) byl mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný herec půso­bí­cí ve Velké Británii a USA. Narodil se v zámož­né šlech­tic­ké rodi­ně. Jeho původ­ní jmé­no je Herbert Karel...Číst dál »

Karcoolka

Za deva­te­ro lesy a deva­te­ro hora­mi žila jed­na hol­čič­ka a ta tak čas­to nosi­la čer­ve­ný čepe­ček, že se jí říka­lo Karkulka. Jenže to bylo asi tak v 18. sto­le­tí, tak­že teď ve...Číst dál »
CaptainMarvelrecenzefilmu

Captain Marvel – Recenze – 50%

...zrovna píše rok 1995. Kromě Skrullů je jí na stopě i pozemský agent Fury (digitálně omlazený Samuel L. Jackson), pro nějž je v té době setkání s Carol vůbec prvním střetem s bytostí...Číst dál »