Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'SPORT STAR'
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...poli spor­tu se v uply­nu­lém roce stal pořad Sport Star, kte­rý při­ná­ší novin­ky ze spor­tov­ní­ho svě­ta. Od roku 2014 se Prima COOL stá­vá také pořa­da­te­lem a part­ne­rem mno­ha kul­tur­ních akcí. V roce 2014...Read more »

Můj soused zabiják 2 - preview

...ze seri­á­lů Star Trek: Nová gene­ra­ce (1987), Star Trek: Hluboký vesmír 9 (1993) či Ponorka SeaQuest (1993, cena Emmy). V jeho fil­mo­gra­fii však najde­me i akč­ní Náhlou smrt (Sudden Death, 1995), horo­ro­vý Relic...Read more »
word image

Z válečného zajatce národním hrdinou. Do kin vstupuje životopisné drama BRANKÁŘ

...REŽISÉRA: „ Brankář je v mno­ha ohle­dech jas­ný hrdin­ský pří­běh. Bývalý nepří­tel se stá­vá hrdi­nou náro­da: je to uni­kát­ní živo­to­pis spor­tov­ce, kte­rý doklá­dá, jak sport může při­spět k usmí­ře­ní zne­přá­te­le­ných zemí. Film,...Read more »
Evita

Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

...fil­mech, až se z ní sta­la rela­tiv­ně úspěš­ná hereč­ka. Nemá sice žád­né herec­ké ceny, pou­ze za hud­bu, ale zla­tých malin dosta­la dost. 10  nejlepších filmů 2001    The Hire: Star – 84 %...Read more »