Hoteltrans

Hotel Transylvánie - o filmu

...srd­ce, nebo zůstat a utrá­pit se sama? „Mavis se podo­bá spous­tě jiných dospí­va­jí­cích,“ míní Selena Gomez, kte­rá jí v ori­gi­ná­le pro­půj­či­la hlas. „Má hez­ký účes, oblé­ká se sty­lo­vě, je tro­chu pro­tiv­ná, ale...Read more »
VHlave

V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100%

...její dět­ství a část dospí­vá­ní s rodi­nou a kama­rá­dy kde­si v Minnesotě. Zvrat nasta­ne ve chví­li, kdy je Riley jede­náct let a pře­stě­hu­je se s rodi­či do San Franciska, kde její otec zís­kal novou prá­ci. Musí...Read more »