Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Raymonda má každý rád'

Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

do kůže Raymonda ali­as Rudyho jis­tě  rych­le vcí­tí. Věřím, že si Rudyho i s celou jeho rodi­nou oblí­bí.“ Sitkom Raymonda má kaž­dý rád byl dopo­sud úspěš­ně zadap­to­ván tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi zemí Blízkého výcho­du,...Read more »