Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Putování za vínem, Putování za vínem: USA - Napa a Sonoma'
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

...Predpoveď tržieb mimo USA:580 000 000 $  The Amazing Spider-Man:Pred pia­ti­mi rokmi Spider-man 3 zaro­bil mimo USA 555 0000 000 $,nakoľ­ko má Spiderman výbor­nú základ­ňu v Chine,Rusku a Brazílií mohol by pre­ko­nať Spidermana 3 Predpoveď tržieb...Read more »
batman3 DKR 37446r5

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

...v USA. The Dark Knight Rises Predpoveď USA: 500 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 850 000 000 $ Suma sumárum:1350 000 000 $ The Avengers Predpoveď USA: 420 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 580 000 000 $ Suma sumárum:1000 000 000...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...pří­te­le Richarda, kte­rý ji zrov­na požá­dá o ruku, a navíc se P-A-X dosta­ne do spo­ru se záko­nem, pro­to­že ban­kov­ky, kte­ré našel v kufří­ku, pou­žil, ale ty se FBI nějak nezda­jí. P-A-X se musí...Read more »
BeznC3A1zvu

Nejlepší filmy roku 2019 podle Filmspot.cz

...Endgame (USA, rež. Anthony Russo a Joe Russo) – Recenze John Wick 3 (USA, rež. Chad Stahelski) – Recenze Joker(USA, rež. Todd Phillips) – Recenze Nabarvené ptáče (Česko, rež. Václav...Read more »

Putování tučňáků

Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý antark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat. Putování tuč­ňá­ků je pat­ří mezi ty geni­ál­ní nápa­dy,...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

...2 (Lilo & Stitch  Season 1 - Disc 2) Datum uve­de­ní: 26.1.2011 MOC 199,- Kč Animovaný,USA, 2003   Epizody  5-8 Info o fil­mu: JING A JANG Experimenty 501 a 502 Experiment 501...Read more »

Pátek / Friday 11.7.2014

...min Sekce: Jiný pohled / Section: Another View 22:30 Zátah 2 | The Raid 2: Berandal | The Raid 2: Berandal Režie: Gareth Huw Evans Indonesia, USA / Indonésie, USA,...Read more »

Kotlety s rýží a vínem. Konečně ten správný recept!

Kotlety s rýží a vínem na ten­to způ­sob dělám moc ráda doma, máme je s celou rodi­nou moc rádi. Na vep­řo­vé zkrát­ka nedám dopus­tit! Proto jsem ráda, že vám dnes před­sta­vu­ji ten­to recept. Recept...Read more »
Divocina2

Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla

...setká­ní a puto­vá­ní v růz­ných pří­rod­ních pro­stře­dích a za kaž­dé­ho poča­sí. Režisér Jean-Marc Vallée zvo­lil pro film jed­no­du­chý způ­sob vyprá­vě­ní. Hlavní hrdin­ka v podá­ní Reese Witherspoon roze­hrá­vá šká­lu emo­cí pře­de­vším v zábě­rech z obdo­bí nemo­ci a po úmr­tí...Read more »
Putovani

Putování s dinosaury - 40 %

Kterému mrňous­ko­vi by se nelí­bil zvě­da­vý a tro­chu nepo­sed­ný Pachyrhinosaurus Patchi, řeče­ný Páťa, nebo prap­ták Alex, kte­rý nedo­ká­že ani na chvil­ku zavřít zobák. Tahle dvoj­ka pro­vá­zí divá­ka ani­mo­va­ným fil­mem po dobu téměř...Read more »

TV TIPY

Televizní tipy na začí­na­jí­cí chlad­né veče­ry.............. 1 -7. lis­to­pa­duSO 1. Listopadu NOVA 20:00 ARMAGEDON Bruce Willis v hlav­ní roli ame­ric­ké­ho kata­stro­fic­ké­ho fil­mu o ohro­že­ní exis­ten­ce naše­ho svě­ta. Za osm­náct dní pře­sta­ne Země exis­to­vat,...Read more »

Pierce Brosnan

...007: Everything or Nothing (2004) (VG) (voice) .... James Bond ... aka Everything or Nothing (USA: short tit­le) Die Another Day (2002) .... James Bond ... aka D.A.D. (USA: pro­mo­ti­o­nal...Read more »
word image 6

Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA

...Řecku, Irsku, Španělsku, na Ukrajině či v Egyptě. V USA, Bělorusku nebo Indii jde dokon­ce o sou­těž­ní sek­ce. Film totiž zís­kal také své­ho ame­ric­ké­ho dis­tri­bu­to­ra, spo­leč­nost IFC Films z New Yorku, kte­rá je před­ní dis­tri­buč­ní...Read more »

Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Color Out of Space, Weathering with You…)

...prostředí i s vyprávěním, které umí čapnout za srdce na těch správných místech. (80%) Synchronic (Justin Benson + Aaron Moorhead, USA) – Sci-fi thriller o dvou záchranářích (Jamie Dornan a Anthony...Read more »

Úterý / Tuesday 8.7.2014

...Section: Another View 10:30 Stejná srd­ce | The Normal Heart | The Normal Heart Režie: Ryan Murphy USA / USA, 2014, 132 min Sekce: Horizonty / Section: Horizons 13:00 Mafie...Read more »

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

...Francouzko-americký sci­fi film. B. Willis musí nalézt za pomo­ci krás­né mimo­zemš­ťan­ky M. Jovovichové Pátý Element, kte­rý by spo­jil čty­ři živly a tím odvrá­til vesmír­nou ská­zu. USA-FRA 1997 Režie: L. Besson Hrají:...Read more »
MujStat

Můj stát – putování za českými patrony

...knih pro děti dospě­lé. Autor: Martin Velíšek Ilustrace: Milan Starý Žánr: nauč­ná pub­li­ka­ce pro děti Vydáno: 2017 , Euromedia - Pikola, Praha Počet stran: 92 Vazba kni­hy: měk­ká ISBN: 978-80-7549-506-8...Read more »
kou

Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha

Dvanáctiletá hol­ka jmé­nem Bára se s rodi­či z Prahy pře­stě­ho­va­la na ven­kov a tak tro­chu jí to vadí. Ovšem na dru­hé stra­ně s kou­pí rodin­né­ho domu zís­ka­la i koč­ku Barču. Navíc vlast­ní kou­zel­ný atlas, kte­rý...Read more »
pGpct1hWiq9bp7QnNhgdZ55H

Volání divočiny 1 - Putování začíná - přežijí mladí medvědi sami v divočině?

Matka med­vě­di­ce poví­da­la svým dětem pří­běh. Kallika byla opře­ná o mamin­ku a bed­li­vě poslou­cha­la a spo­lu s ní i její bra­tr Taqqiq. Ten však byl na roz­díl od sest­ry troš­ku živěj­ší, pros­tě nevy­dr­žel nikdy dlou­ho...Read more »
anifest

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

...Michal Žabka (ČR), Igor Kovalyov (Ukrajina/USA), Pedro Serrazina (Portugalsko) Porota pro stu­dent­ské, tele­viz­ní a zakáz­ko­vé fil­my: Ülo Pikkov (Estonsko), Špela Čadež (Slovinsko), Timothy Björklund (USA/Irsko) Speciální poro­ta pro nena­ra­tiv­ní a expe­ri­men­tál­ní fil­my:...Read more »

TV TIPY

...posluš­nou man­žel­ku a poz­dě­ji dobrou mat­ku jejich dětí. Julie, nevěs­ta na inze­rát, mu však vyra­zí dech. Luis se do Julie zami­lu­je..... USA-FRA R: M. Cristofer H: A.Banderas, A.Jolie, T.Jane, J.Thompson, G.Itzin,...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...↑ http://www.tvp5.cz/archiv/aktuality/zaslusnou-medaily-ziskal-i-karel-gott/ Záslužnou medai­li zís­kal i Karel Gott ↑ http://zpravy.idnes.cz/gott-se-stal-cestnym-obcanem-plzne-zabydlel-se-i-ve-dvorane-slavy-phl-/domaci.asp?c=A091102_194636_domaci_lpo Gott se stal čest­ným obča­nem Plzně, zabyd­lel se i ve Dvoraně slá­vy ↑ http://www.halonoviny.cz/articles/view/219897 Ocenění našich zpě­vá­ků ↑ http://www.lidovky.cz/gott-v-moskve-prevezme-rad-pro-kosmonauty-fjp-/lide.asp?c=A110609_120424_ln_domov_ogo Gott v Moskvě pře­vez­me...Read more »
esk republika usa 3 2

Česká republika:USA - 3:2

Zopakujte si dneš­ní vítěz­ství hoke­jis­tů na Olympiádě. https://youtu.be/DeqLcADR0kw...Read more »
Mumie

Mumie USA / The Mummy 2017

Do Mumie roku 2017 byl obsa­zen Tom Cruise, na inter­ne­tu teď obí­há trai­ler, ve kte­rém se nepo­da­ři­lo dopl­nit při jeho pre­mi­é­ře zvu­ko­vé efek­ty. Tak je plný heká­ní, kři­če­ní a samo­zřej­mě tichých míst....Read more »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

...film (5 000 USD) Finanční odmě­na pat­ří reži­sé­ro­vi. LoveTrue Režie: Alma Har’el USA, 2016 ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ Ama-San Režie: Cláudia Varejão Portugalsko, Švýcarsko, Japonsko, 2016 Divácká cena dení­ku Právo Tohle je náš...Read more »