redhot

Nechte se zlákat pikantností a zažehněte v sobě plamen prostřednictvím Red Hot Chilli kuchařky

...pro­střed­ky“.  Už samot­né názvy kapi­tol nazna­ču­jí, jaké­mu kon­krét­ní­mu téma­tu se věnu­jí. V požár­ním popla­chu vás autor sezná­mí s „páli­vos­tí“ tj. s jed­not­li­vý­mi páli­vý­mi slož­ka­mi Chilli. Dočtete se, co dělá na vita­mí­ny boha­té chil­li...Číst dál »
ll 1

Zelňačka s klobáskou a příchutí Maďarska!

Zelňaček je spous­ta, moc dob­rá je i ta čes­ká, ale já se chci s vámi dnes podě­lit o svůj vlast­ní, maďar­ský recept. Když jsem tuto polé­ku udě­la­la popr­vé, vnou­ča­ta po ní sko­či­la a na mě...Číst dál »
soha

RECEPT NA BAK KUT TEH PODLE ŠÉFKUCHAŘE WILLIAMA SOHA

Ukázka z kni­hy The Singapore Heritage Cookbook – Past, Present, Future (Tradiční sin­ga­pur­ská kuchař­ka – minu­lost, sou­čas­nost, budouc­nost), jejímž spo­lu­au­to­rem je Dr. Leslie Tay. Ingredience 1.2 kg vep­řo­vých žeber z peče­ní 150 g...Číst dál »

Grilované kuře podle šéfkuchaře: Ďábelsky dobrá specialita!

Máte rádi jíd­la, kte­rá mají říz? Tak to je dneš­ní lahůd­ka přes­ně pro vás! Připravte si s námi ďábel­ské kuřát­ko, vhod­né na gril i na pánev. Dnešní pořad Kuchař ví! inter­ne­to­vé...Číst dál »
BajkyHlav

Bajky

Pro děti od šes­ti let je urče­ná kníž­ka Dany Hlavatá, nazva­ná pros­tě Bajky. Přináší sérii vese­lých i pouč­ných pří­bě­hů zví­řat ze všech kou­tů svě­ta. Text dopl­ňu­jí oku pří­jem­né ilu­stra­ce Vladimíry Vopičkové...Číst dál »
Deth Note 2017

Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery)

„Dej týnej­žro­vi dení­ček a je z něj Superman. Dej mu k tomu ješ­tě tuž­ku a je z něj bůh Kira..“ I tak by se dal popsat tenhle veli­ce zají­ma­vý tvůr­čí počin, kte­rý je kří­žen­cem Japonského Manga...Číst dál »
Kote

Kotě v botě

„Malé kotě (mňau mňau) , spa­lo v botě (mňau mňau), nehas, co tě (mňau mňau), nepá, nepá­lí. A my jsme kotě spá­ti v botě po robo­tě necha, necha­li. To, co kotě poví ti jed­ním...Číst dál »

Červencové premiéry

I v čer­ven­ci je pro fil­mo­vé fan­dy při­pra­ve­no mno­ho fil­mů, ten­to­krát tři­náct a mezi nimi jsou tako­vé skvos­ty jako Hodiny, Charlieho andíl­ci a jiné... 3.7. Plnou parou vzad! (Boat Trip)    Vypadalo to na...Číst dál »
MV5BMTQzNmU0ZDctMzhkNy00M2Q5LWJhZjItMjhkNGEyZmRkZjk2XkEyXkFqcGdeQXVyNzg5MTQ2MTE@. V1

X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%

Simon Kinberg use­dá popr­vé do reži­sér­ské­ho křes­la celo­ve­čer­ní­ho fil­mu a při­ná­ší nám ohni­vou jed­no­hub­ku ze svě­ta X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zku­še­ný pro­du­cent a scé­náris­ta, kte­rý nám zpro­střed­ko­val...Číst dál »
svatoján

Saláty ze Svatojánu

Také už vám dochá­zí inspi­ra­ce na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtě­lo stát a vařit před roz­pá­le­nou trou­bou, natož pak jíst těž­ká a hut­ná jíd­la? Není divu, že dává­me...Číst dál »

11 památných filmových momentů

...dávka poctivého sci-fi. To vše nabízí Kubrickův opus 2001: Vesmírná odysea. Zde zachycený střih přes propast tisíců let je prostě fantastický Vetřelec - zrození vetřelce Zjevení asi nejslavnějšího filmového monstra....Číst dál »

Presumpce viny

Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) pra­cu­je jako šerif v idy­lic­kém flo­rid­ském měs­teč­ku Banyan Key. Je pocti­vý, peč­li­vý a oblí­be­ný – ovšem jen do té doby, než se sta­ne pode­zře­lým z vraž­dy dvou lidí....Číst dál »
PSH

ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR

Všichni minis­tro­vi muži Na tom­to pro­jek­tu jsem pra­co­val 7 let. Mojí prvot­ní myš­len­kou bylo uká­zat nevi­di­tel­nou pova­hu moci, uká­zat lidi pohy­bu­jí­cí se v záku­li­sí poli­tic­ké scé­ny, pro­to­že to jsou ti,...Číst dál »
fb 1476867061fb 1476432865c2

Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka!

Také si nedo­ve­de­te před­sta­vit sní­da­ni bez čer­stvé­ho a voňa­vé­ho chle­ba? Pokud už máte dost kupo­va­né­ho peči­va, může­te ho vyzkou­šet upéct doma. Není to vůbec obtíž­né a té chu­ti... se nic nevy­rov­ná!...Číst dál »
Andel03

Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %

Kdo by nechtěl za Petronelem do pohád­ko­vé­ho nebe, ten musí být nej­spíš totál­ní pru­dič a zlost­ník. Protože nebe je plné chá­pa­vých posta­vi­ček, kte­ré vyko­ná­va­jí s rados­tí své povin­nos­ti, a zlo­bi­vý čert Uriáš není...Číst dál »
art film fest 6

Košický Art Film Fest 2017 - ohlédnutí za nejvýznamnějším filmovým festivalem na Slovensku

Slavnostním cere­mo­ni­á­lem v košic­kém Kunsthalle a pře­dá­ním cen vyvr­cho­lil v sobo­tu 24. červ­na 2017 už 25. roč­ník Art Film Festu Košice. Letošní roč­ník zce­la jed­no­znač­ně potvr­dil, že Art Film Fest je v sou­čas­nos­ti nej­re­spek­to­va­něj­ší fil­mo­vou...Číst dál »
910 byly tady a uz nejsou1

Byly tady. Ale už nejsou...

Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě koneč­ně našla dost odva­hy...Číst dál »
11 pam tn ch filmov ch moment 0daS SDCT U

11 památných filmových momentů

Osobně moc nemám v lás­ce růz­né žeb­říč­ky „5 nej­lep­ších fil­mů všech dob“, či „10 věcí kte­ré nás baví na...“. Zpravidla se jed­ná o dost plyt­ký výčet věcí, kte­ré mají za úkol zaplác­nout tiš­tě­ný...Číst dál »
2211742 img pikantni nakladane tvaruzky podle tomase miky v0

RECEPT: Nakládané tvarůžky znáte? Naprostá bomba!

Nakládané tva­růž­ky – 1. vari­an­ta Olomoucké tva­růž­ky – kous­ky s česne­kem • chil­li paprič­ky • petr­žel • cibu­le •olej Promíchat a nechat zale­žet. Podávat s čer­s­tvým chle­bem, pivem nebo vychla­ze­ným mlé­kem. Nakládané tva­růž­ky...Číst dál »
8595006190012

Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %

Remoska měla nedáv­no, lépe řeče­no vlo­ni, výro­čí – 60 let. Právě kvů­li těm­to kula­ti­nám vyšla spe­ci­ál­ní kuchař­ka s recep­ty kon­ci­po­va­ný­mi pří­mo do ní. Tahle kuchař­ská kni­ha se hodí jak začá­teč­ní­kům, tak...Číst dál »
GrimsbyPlakat

Grimsby - O tvůrcích

...Finy Torres Chilli, sex a sam­ba, ve fil­mu Alejandro Amenabara Otevři oči, ve sním­ku Marie Ripoll Twice Upon a Yesterday, a ve fil­mu Nicka Hamma Krev andě­lů. Kromě toho si Cruz zahrá­la také...Číst dál »

Carmen Electra

...(exman­žel Pamely Anderson), 98-99 byla vda­ná za bas­ket­ba­lis­tu Dennise Rodmana, 2003-07 za býva­lé­ho kyta­ris­tu Red Hot Chilli Pappers Davea Navarro. V sou­čas­nos­ti cho­dí s Robem Pattersonem z Kornu a žije v Los Angeles.    ...Číst dál »
GN2MA

Pořádná flákota? Grilovaná krkovice s pikantní omáčkou. Pořádná letní grilovačka!

Sezona gri­lo­vá­ní je v plném prou­du. Přidejte ke svým tutov­kám z loň­ských let něco nové­ho! Tahle krko­vič­ka s pikant­ní omáč­kou vám zachut­ná a urči­tě si ji v létě ješ­tě zopa­ku­je­te! Krkovice je ke gri­lo­vá­ní...Číst dál »

Zapečené brambory s lilkem a rajčaty. Neodoláte!

Zapečené bram­bo­ry s lil­kem a raj­ča­ty jsou jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších jídel. Zdravé, leh­ké, jed­no­du­ché. Nejlépe se jíd­lo hodí do jara a léta, ale v dneš­ní době, kdy si ingre­di­en­ce může­me sehnat celo­roč­ně v obcho­dech, může­te...Číst dál »
Chutne

Pelikánová Karla: Hravě, zdravě, bezlepkově

Nebýt malabsorč­ní­ho syn­dro­mu (poru­chy vstře­bá­vá­ní živin a důle­ži­tých sta­veb­ních látek), vyvo­la­né­ho dlou­ho­tr­va­jí­cí celi­a­kií (aler­gií na lepek), zřej­mě by Karla Pelikánová o vařeč­ku neza­va­di­la a v kuchy­ni by trá­vi­la dobu nezbyt­ně nut­nou. S hes­lem všech­no zlé...Číst dál »