Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Přestávka ve vysílání'

NOVA - 29.07.2018

...jak říká. Klára je ner­vóz­ní a oče­ká­vá, že se kaž­dou chví­li ve dve­řích obje­ví její man­žel Štěpán, aby ji vykou­pil a ona se moh­la vrá­tit na svat­bu. Venku začí­ná bouř­ka a v opuš­tě­né restau­ra­ci...Read more »
Febiofest vizual 2 3

Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan

Herec a také reži­sér Peter Mullan, kte­rý je veřej­nos­ti zná­mý rolí dea­le­ra Swannyho v úspěš­ném fil­mu Trainspotting při­jel před­sta­vit na Febiofest nový film Hector od reži­sé­ra Jake Gavina. Film kte­rý je záro­veň zařa­zen  do sou­tě­že...Read more »