Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Ordinace v ružové zahradě 2'
Ordinace

Ordinace v růžové zahradě 2

Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 se letos na pod­zim otví­rá už po pat­nác­té. V popře­dí řeše­ní závaž­ných medi­cín­ských pří­pa­dů se ode­hra­jí dal­ší sou­kro­má dra­ma­ta kame­nic­kých zdra­vot­ní­ků. Do osu­dů oblí­be­ných postav se nesma­za­tel­ně zapí­ší...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...to sku­teč­né pří­běhy, kte­ré zaujmou divá­ky, ať už se s nimi zto­tož­ní nebo to pro ně bude pou­če­ním.     Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2   Čtrnácté jaro při­ne­se do seri­á­lu Ordinace...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...Specialisté Pondělí 26. 8. 2019 Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 Úterý 27. 8. 2019 Výměna man­že­lek Středa 28. 8. 2019 Malé lás­ky Středa 28. 8. 2019 Tvoje tvář má zná­mý hlas Sobota 7. 9. 2019 Policie Modrava Neděle 1. 9. 2019 Příběhy čes­kých...Read more »
Nova Znělky 2016 06 03 237

Do Ordinace se po roce vrací Andrea Kerestešová Růžičková: První kroky povedou do vězení!

14 Ordinace TMA 1075 2018 04 27 Ordinace TMA 5787 2018 04 27 Ordinace TMA 5853 2018 04 27 Ordinace TMA 5873 2018 04 27 Ordinace TMA 5930 2018 05...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...co na něm oce­ňu­ji a proč si ho vážím. MICHAELA FLENEROVÁ producent, výkonný producent, zastoupení herců VZDĚLÁNÍ: 2005 Open University management- 1st. MBA, pro­fes­ní cer­ti­fi­kát v manage­men­tu 2002-03 Vyšší Odborná Škola manag­men­tu...Read more »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

...t pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriá ly Česka! Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Bontonfilm Videodistribuce ČR a SR Bontonfilm Premiéra 20. 2. 2014 www.babovresky2.cz BABOVŘESKY - Základní infor­ma­ce Premiéra: 20. 02. 2014 Formáty: 2D, 120 min., dol­by digi­tal Přístupnost: bez ome­ze­ní pří­stup­nos­ti Žánr: Komedie Režie: Zdeněk Troška Producent:...Read more »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...kte­rou může­me znát z kome­die Dvojníci nebo ze seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 a exo­tic­ká zpě­vač­ka a taneč­ni­ce Esther Lubadika, kte­rá zau­ja­la v jed­né z řad sou­tě­že Česko Slovensko má talent. „Já hra­ju tako­vý­ho klu­ka...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...zna­jí z oblí­be­né­ho seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2. Ta se s novou život­ní výzvou popra­la oprav­du svě­do­mi­tě a všem párům se věno­va­la na maxi­mum. Mise nový domov Mise nový domov a s ní i Tereza Pergnerová...Read more »
Cina

Jan Cina

...Ordinace v růžo­vě zahra­dě 2, První krok, Terapie, O mé rodi­ně a jiných mrt­vo­lách. Ve fil­mu se napo­sle­dy obje­vil v roce 2014, a to v dra­ma­tu Místa Radima Špačka. Moderoval pořad pro děti Planeta YÓ, v sou­čas­nos­ti...Read more »
SpuntiNaVode

Jiří Chlumský (4. 7. 1958)

...seri­á­lů: Hop nebo trop (2004), Eden (2005), Místo v živo­tě (2006), Ošklivka Katka (2008), Kriminálka Anděl (2008), podí­lel se na divác­ky mimo­řád­ně úspěš­ných seri­á­lech Doktoři z Počátků či Ordinace v růžo­vé zahra­dě. Filmografie Stůj,...Read more »
MsHanoy

Miss Hanoi – Recenze – 40%

...Thann Špetlíková, kte­rou mohou znát tele­viz­ní divá­ci z Ordinace v růžo­vé zahra­dě, a pro niž je čes­ká kri­mi Miss Hanoi její prv­ní fil­mo­vou rolí). Základem sním­ku je kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky o pát­rá­ní po „vra­ho­vi vra­ha“...Read more »
BrzoBohaty

Radoslav Brzobohatý

13. září 1932 Vrútky – 12. září 2012 Praha Patří k legen­dám čes­ké­ho diva­del­ní­ho a fil­mo­vé­ho herec­tví. Po absol­vo­vá­ní praž­ské DAMU nastou­pil do MD v Kolíně, po účin­ko­vá­ní na řadě mimo­praž­ských scén nako­nec zakot­vil v Praze v Divadle S.K....Read more »
Arnold big

Konečná (2013) - 40%

...nad padou­chy, byť popřou vět­ši­nu fyzi­kál­ních i logic­kých záko­nů, ale ten­to film zkrát­ka není, za co pochvá­lit. Arnoldovo herec­tví je pod úrov­ní „Ordinace v Růžové zahra­dě“. Z jeho úst nezní uvě­ři­tel­ně ani zce­la...Read more »

Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3

...reži­sér - tři­krát a dost. Co jiné­ho Vás pra­cov­ní­ho čeká? V sou­čas­né době zkou­ším v Ypsilonce roli Papageny v insce­na­ci: Sežeňte Mozarta. A nastu­pu­ji do seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě, kde hra­ji zdra­vot­ní sestřič­ku a záro­veň...Read more »