Seriál Ordinace v růžové zahradě 2 na konci jara 2021 po 15 sezónách skončí

Seriál Ordinace v růžové zahradě 2 na konci jara 2021 po 15 sezónách skončí...Read more »
Ordinace

Ordinace v růžové zahradě 2

Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 se letos na pod­zim otví­rá už po pat­nác­té. V popře­dí řeše­ní závaž­ných medi­cín­ských pří­pa­dů se ode­hra­jí dal­ší sou­kro­má dra­ma­ta kame­nic­kých zdra­vot­ní­ků. Do osu­dů oblí­be­ných postav se nesma­za­tel­ně zapí­ší...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...to sku­teč­né pří­běhy, kte­ré zaujmou divá­ky, ať už se s nimi zto­tož­ní nebo to pro ně bude pou­če­ním.     Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2   Čtrnácté jaro při­ne­se do seri­á­lu Ordinace...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...Ulice, Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, Specialisté a při­dá se i pre­mi­é­ro­vá řada tele­viz­ní­ho hitu ze Šumavy Policie Modrava. S novým hvězd­ným obsa­ze­ním se vrá­tí vel­ko­le­pá zábav­ní show pro celou rodi­nu Tvoje tvář má...Read more »

Legendární seriál Ordinace v růžové zahradě končí. Na...

Legendární seriál Ordinace v růžové zahradě končí. Na našich obrazovkách byl dlouhých 15 let....Read more »
areal 9

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

...t pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriá ly Česka! Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít...Read more »
Nova Znělky 2016 06 03 237

Do Ordinace se po roce vrací Andrea Kerestešová Růžičková: První kroky povedou do vězení!

...prav­du a lež. Je v blud­ném kru­hu, i tenhle vztah pozna­me­ná lež. Proto říkám, nej­ví­ce osvo­bo­zu­jí­cí je říkat prav­du,“ mys­lí si hereč­ka a mamin­ka syn­ka Tobiáška, se kte­rým o víken­du osla­vi­la jeho prv­ní naro­ze­ni­ny. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2018/08/Ordinace_3008_Kerestesova.mp4...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Production (2007) Okko (2006-07) Ankor Film (2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...celé rodi­ny. Kamil zce­la ochr­nul a může hýbat jen oči­ma. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Pořad Start vysí­lá­ní O 10 let mlad­ší Středa 23. 10. Dáma a Král Neděle 27. 10. Mise nový domov Středa 30. 10....Read more »

Sledovanost seriálů – TV NOVA

...divá­ků Naposledy zazna­me­ná­na sle­do­va­nost :1 085 000 divá­ků Ordinace v růžo­vé zahra­dě (ČR) Úterý a čtvr­tek v 20:00 Průměrná sledovanost:2 100 000 divá­ků Naposledy zazna­me­ná­na sle­do­va­nost :2 159 000 divá­ků Kriminálka NY (USA) Úterý po 21:00 Průměrná sledovanost:1 400 000 divá­ků Naposledy...Read more »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

...Vinaři. Na dív­čí sed­la zased­nou popu­lár­ní zpě­vač­ka Celeste Buckingham, hereč­ky Julie Šurková, Štěpánka Fingerhutová, kte­rou může­me znát z kome­die Dvojníci nebo ze seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 a exo­tic­ká zpě­vač­ka a taneč­ni­ce Esther...Read more »
BrzoBohaty

Radoslav Brzobohatý

...i díky roz­hla­su a pře­de­vším tele­viz­ní obra­zov­ce za role v seri­á­lech F. L. Věk, Dynastie Nováků, Dobrá voda, Cirkus Humberto, Šípková Růženka, v posled­ní době pak OrdinaceRůžové zahra­dě, Ulice, Vyprávěj a Život je ples...Read more »
Babovky

Bábovky

...600 000 divá­ků. I v pří­pa­dě Bábovek může­me oče­ká­vat vel­ký divác­ký zájem, jde totiž o fil­mo­vé zpra­co­vá­ní kniž­ní­ho best­selle­ru Radky Třeštíkové, kte­ré­ho se od vydá­ní v roce 2016 pro­da­lo rekord­ních 160 000 kusů. Radka Třeštíková k nápa­du...Read more »
MsHanoy

Miss Hanoi – Recenze – 40%

...Thann Špetlíková, kte­rou mohou znát tele­viz­ní divá­ci z Ordinace v růžo­vé zahra­dě, a pro niž je čes­ká kri­mi Miss Hanoi její prv­ní fil­mo­vou rolí). Základem sním­ku je kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky o pát­rá­ní po „vra­ho­vi vra­ha“...Read more »

Světla pasáže

...zrov­na České seri­á­ly v lás­ce. Obzvláště mi nej­ví­ce zka­zi­la chuť tře­tí řada Ordinace v růžo­vé zahra­dě, to je pros­tě děs. Díly nema­jí žád­ný spád, dalo by se to při­rov­nat k něja­ké Mexické tele­no­ve­le....Read more »

Seriály TV Nova – Ulice

Seriály TV Nova – Ulice 17.October.2007 Seriály | Autor: Dagmar Málková 563 dílů, cca 14 000 minut, to je zhru­ba 140 celo­ve­čer­ních fil­mů, sle­do­va­nost asi 1 100 000 divá­ků. Stále nás to baví? Pamatujeme si...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...(2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997 -98) Diamant Film (1995 - 02)...Read more »
SpuntiNaVode

Jiří Chlumský (4. 7. 1958)

...seri­á­lů: Hop nebo trop (2004), Eden (2005), Místo v živo­tě (2006), Ošklivka Katka (2008), Kriminálka Anděl (2008), podí­lel se na divác­ky mimo­řád­ně úspěš­ných seri­á­lech Doktoři z Počátků či Ordinace v růžo­vé zahra­dě. Filmografie Stůj,...Read more »

Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3

...reži­sér - tři­krát a dost. Co jiné­ho Vás pra­cov­ní­ho čeká? V sou­čas­né době zkou­ším v Ypsilonce roli Papageny v insce­na­ci: Sežeňte Mozarta. A nastu­pu­ji do seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě, kde hra­ji zdra­vot­ní sestřič­ku a záro­veň...Read more »
Arnold big

Konečná (2013) - 40%

...nad padou­chy, byť popřou vět­ši­nu fyzi­kál­ních i logic­kých záko­nů, ale ten­to film zkrát­ka není, za co pochvá­lit. Arnoldovo herec­tví je pod úrov­ní „OrdinaceRůžové zahra­dě“. Z jeho úst nezní uvě­ři­tel­ně ani zce­la...Read more »
Cina

Jan Cina

...Ordinace v růžo­vě zahra­dě 2, První krok, Terapie, O mé rodi­ně a jiných mrt­vo­lách. Ve fil­mu se napo­sle­dy obje­vil v roce 2014, a to v dra­ma­tu Místa Radima Špačka. Moderoval pořad pro děti Planeta YÓ, v sou­čas­nos­ti...Read more »
Stránka načtena za 2,37375 s | počet dotazů: 216 | paměť: 31514 KB. | 28.11.2020 - 14:36:11