Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Oggy a Škodíci V (49-52)'

P. K. Dick - Ubik (1969)

Ubik je slav­nou kni­hou ješ­tě slav­něj­ší­ho auto­ra P. K. Dicka, jehož pro­sla­vi­ly jeho romá­ny i jejich fil­mo­vé adap­ta­ce (kte­rých se vět­ši­nou nedo­žil), např. Blade Runner, Minority Report,..... Tvorba PKD (rozu­měj - P. K....Read more »