Kriminálka Las Vegas - CSICrime Scene Investigation

...Pearl Harbor, Lovci Pokladů a v posled­ní době i seri­á­ly Beze sto­py (Without a Trace) a Odložené pří­pa­dy (Cold Case). Kriminálka Las Vegas se vysí­lá již od roku 2000 na ame­ric­ké sta­ni­ci CBS a k dneš­ní­mu dni...Read more »

Kriminálka Las Vegas

...Pearl Harbor, Lovci Pokladů a v posled­ní době i seri­á­ly Beze sto­py (Without a Trace) a Odložené pří­pa­dy (Cold Case). Kriminálka Las Vegas se vysí­lá již od roku 2000 na ame­ric­ké sta­ni­ci CBS a k dneš­ní­mu dni...Read more »

Kriminálka Las Vegas - Recenze

...Jerryho Bruckheimera, kte­rý pro­du­ko­val sním­ky jako Top Gun, Armageddon, Pearl Harbor, Lovci Pokladů a v posled­ní době i seri­á­ly Beze sto­py (Without a Trace) a Odložené pří­pa­dy (Cold Case). Kriminálka Las Vegas se vysí­lá již...Read more »
srvadm pr local share a fmcg 01 klienti amc 2018

Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard

...nad­šen­ci oblí­be­ném seri­á­lu Kriminálka Las Vegas. Z podob­né zku­še­nos­ti čer­pa­la též posled­ní z tro­ji­ce hlav­ních postav Christina Hendricks, kte­rá si ved­le Trudy, zahrá­la také v detek­tiv­ních seri­á­lech Las Vegas: Kasino nebo Odložené pří­pa­dy....Read more »
CarovnyLesFinal

Čarovný les - O tvůrcích

...ABC. V minu­los­ti byla k vidě­ní napří­klad v seri­á­lech Kriminálka New York, Odložené pří­pa­dy, Právo a pořá­dek, Kriminálka Las Vegas, V těle bou­bel­ky, NCIS a Sběratelé kos­tí, a po dva roky měla smlou­vu na jed­nu z hlav­ních...Read more »
HOrror

Rocky Horror Picture Show - O FILMU

...prá­vě jed­na z tako­vých pro­jek­cí se sta­la i předob­ra­zem půso­bi­vé epi­zody popu­lár­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho seri­á­lu Odložené pří­pa­dy, kdy se řeši­la vraž­da na podob­né večír­ko­vé fil­mo­vé pro­jek­ci. The Rocky Horror Picture Show pat­ří mezi...Read more »
Stránka načtena za 0,97465 s | počet dotazů: 149 | paměť: 28203 KB. | 30.11.2020 - 02:34:34