Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Na cestě po Oslu'
image004

Amundsen –  výpravný celovečerní film o slavném objeviteli vznikal i v Praze

...spo­leč­nost nemě­la síd­lo v Londýně, ale v Průhonicích, výpra­vu neví­ta­ly po návra­tu z cest davy nor­ských obča­nů v Oslu, ale na praž­ské náplav­ce, a vět­ši­na ate­li­é­ro­vých scén vznik­la v praž­ských Třeboradicích. „Měli jsme vyti­po­vá­no něko­lik loka­cí v Maďarsku...Read more »