Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...chy­bět ani pře­no­sy z NHL a NBA. Ve stře­du 25. pro­sin­ce 2019 čeká fanouš­ky bas­ket­ba­lu výji­meč­ná nadíl­ka v podo­bě třech zápa­sů NBA na sta­ni­ci Nova Sport 1 a Voyo. Nova Gold odvy­sí­lá posled­ní den v roce archiv­ní vel­ko­le­pé...Read more »
2612 Tri veterani

Vánoce na TV Nova

...Action a Nova Gold se budou držet své­ho obvyk­lé­ho, oblí­be­né­ho pro­gra­mu, včet­ně všech popu­lár­ních sit­ko­mů, seri­á­lů, rea­li­ty show a dal­ších pořa­dů. Vánoční pro­gram si uži­jí také spor­tov­ní fanouš­ci, kte­ří si 25. pro­sin­ce na...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...i tu nej­lep­ší zába­vu pro celou rodi­nu,“ říká Alex Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Televizní pořad Start vysí­lá­ní Ulice Pondělí 19. 8. 2019 Co na to Češi Pondělí 19. 8. 2019...Read more »
Stránka načtena za 0,80301 s | počet dotazů: 152 | paměť: 27213 KB. | 27.11.2020 - 07:20:19