Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Myšlenky zločince'
Under

Underworld: Krvavé války - O tvůrcích

...pro kte­rou je sní­mek Underworld: Krvavé vál­ky jejím celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem. V minu­los­ti reží­ro­va­la epi­zo­dy úspěš­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce Starz Cizinka, stej­ně jako seri­á­lů Myšlenky zlo­čin­ce, Myšlenky zlo­čin­ce: Chování pode­zře­lých a Vzpomínky, ale...Read more »
AktaX

Akta X - Recenze

...vra­hů, občas nechy­bí ani epi­zo­dy s lékař­skou nebo kri­mi­nál­ní atmo­sfé­rou (u někte­rých tako­vých dílů doslo­va bije do očí, odkud zřej­mě čer­pal své nápa­dy napří­klad seri­ál Myšlenky zlo­čin­ce). Přestože tako­vé­to díly kon­čí pře­váž­ně...Read more »
Ghostbusters 3

Dočkáme se Krotitelů duchů 3?

...měl být slo­že­ný ze tří mužů a jed­né ženy. V roli jed­no­ho z mlá­den­ců si prý Aykroyd klid­ně doká­že před­sta­vit Matthew Graye Gublera , kte­ré­ho mož­ná zná­te ze seri­á­lu Myšlenky zlo­čin­ce. Bill Murray...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsbur­ské dědic­tví pro­hrá­vá. Prohrává ale i bitvu o osud své­ho man­žel­ství s Františkem Štěpánem Bavoři míří na kongeniálníVídeň, Prusové na Prahu a slí­be­ná uher­ská pomoc nepři­chá­zí. Nejsou...Read more »
df 10053 r

Mizerové navždy (Bad Boys for Life) – Recenze – 60%

...zločince až do skonání věků. Myšlenky na důchod však musejí být odloženy, když z vězení uteče mexická čarodějnice (ano, čarodějnice) a zosnuje se svým synem vražedný plán pomsty, v němž jako...Read more »
Stránka načtena za 1,45423 s | počet dotazů: 614 | paměť: 38107 KB. | 04.03.2021 - 04:47:07