L:\ACCOUNTS\Comedy Central\Shows\My Family\fotky\01 (2)..jpg

Na Prima Comedy Central míří britský sitcom My Family

Do sbír­ky rodin­ných seri­á­lů na Prima Comedy Central při­bu­de nový exem­plář. Úspěšný brit­ský sit­com My Family, kte­rý před­sta­vu­je osu­dy čle­nů poně­kud zvlášt­ní rodi­ny Harperových z Chiswicku, chys­tá zábav­nou a netra­dič­ní jízdu nyní...Read more »
vlcsnap 2016 10 06 12h17m48s043

The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 %

Tak už je dru­hý díl nové sezó­ny mezi inter­ne­to­vým svě­tem. Jako před­cho­zí epi­zo­da, tak se i těch­to cca 20 minut věno­va­lo hlav­ně něko­mu jiné­mu než pří­mo rodi­ně Simpsonů. I ten­to­krát to byl,...Read more »
Umrti

Michael Clarke Duncan

...Kim Possible: A Sitch in Time (TV film), The Proud Family (TV seri­ál), The Adventure of Jimmy Neutron: Boy Genius (TV seri­ál) 2004 - Země dino­sau­rů 11: Noví sou­se­dé ve vel­kém...Read more »

Courtney Cox

...the Dark“. Pak při­šel seri­ál „Family Ties“ a po jeho skon­če­ní se pouš­tí do fil­mu, jako např.: „Cocoon: The Return“ 1988, „Mr. Destiny“ 1990, „Blue Desert“ 1991, nebo „The Opposite Sex and...Read more »
Adams

Addamsova Rodina aneb Vítejte v domě noblesní hrůzy

...dove­dou oprav­du jen Addamsovi. They’re cre­e­py and they’re koo­ky, Mysterious and spo­o­ky, They’re all toge­ther ooky, The Addams Family. The Addams Family Intro the­me song Projděte bran­kou, počí­tej­te s tím, že...Read more »
Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

...Night Live - na obráz­ku Tituss Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt Ty Burrell - Modern Family (Taková moder­ní rodin­ka) Tony Hale - Veep (Viceprezident(ka)) Matt Walsh - Veep (Viceprezident(ka)) Nejlepší ženský herecký...Read more »

Historie české kulturistiky

...Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)...Read more »
kliste

Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba

...pro­blémy, napří­klad potí­že s řečí nebo pamě­tí. Encefalitida není pří­liš běž­ná, ale může být smr­tí­cí. Pokud si mys­lí­te, že máte pří­zna­ky ence­fa­li­ti­dy, oka­mži­tě navštiv­te léka­ře. Co způsobuje encefalitidu? Hlavní pří­či­nou ence­fa­li­ti­dy...Read more »
Tehotna

Jak poznat těhotenství

Zajímá vás, jest­li bys­te moh­la být těhot­ná? Jediným způ­so­bem, jak to vědět jis­tě, je pod­stou­pit těho­ten­ský test a samo­zřej­mě navští­vit léka­ře. Existují však brz­ké pří­zna­ky těho­ten­ství, kte­ré mohou pou­ká­zat na mož­nost...Read more »
Posilovani

Cviky pro svaly na předloktí

...When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army...Read more »

Cviky pro svaly na rameni

...com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army Autor Courtesy pho­to Licence Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo...Read more »

Historie světové kulturistiky

...as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army Autor Courtesy pho­to Licence Tento obrá­zek nebo...Read more »
Vegan

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

...ShivaShop, Pathik Shoes, Dagmar Clair, Intao s.r.o., Naboso s.r.o., Luz&Lulie, Feel Good Family s.r.o., Dar z nebe s.r.o., Petra Lammas, Nutt.cz Vstupné na fes­ti­val: - dob­ro­vol­ný pří­spě­vek 100 Kč za bam­bu­so­vý pří­bor...Read more »

Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás!

...the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army Autor Courtesy pho­to...Read more »

Jak správně posilovat a nezmrzačit se

...Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)...Read more »

Kulturistika pro začátečníky

...tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army Autor Courtesy pho­to Licence Tento obrá­zek nebo sou­bor je...Read more »

Kulturistika pro ženy

...as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army Autor Courtesy pho­to Licence Tento obrá­zek nebo...Read more »

Objemový trénink

...Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States...Read more »

Posilování bicepsů

...tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army Autor Courtesy pho­to Licence Tento obrá­zek nebo sou­bor je...Read more »

Posilování horních zádových svalů

...Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj...Read more »
a4AVfDnwCIE

Naši kluci (tv seriál) 2019

...zajímavý je i vhled do ultraortodoxní židovské komunity, která si pochopitelně v ničem moc nezadá s ortodoxními muslimy na druhé straně. Oba extrémy tu jsou - myslím - vykresleny velmi...Read more »

Posilovací cviky na hamstringy

...pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army Autor Courtesy pho­to Licence Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů...Read more »

Jaký posilovací stroj si zvolíte?

...com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family) Datum 16. říj­na 2009 Zdroj United States Army Autor Courtesy pho­to Licence Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo...Read more »

The Ring (2002) - Kruh

...myš­len­ka byla auto­ry vyhná­na k doko­na­los­ti a až na pokraj všech mož­nos­tí a před­stav. Film půso­bí mno­hem děsi­vě­ji, než všech­ny krvá­ky, kde vzdu­chem líta­jí zoha­ve­ná těla, jako raj­ča­ta na kon­cer­tě Kelly Family. A nut­no...Read more »
200406081734 tucet

Dvanáct do tuctu

...situ­a­ci pros­tě oče­ká­va­li. Jeden má pro­blémy ve ško­le, jiný se cítí rodi­nou ustr­ko­va­ný, všich­ni zlo­bí a děla­jí naschvá­ly. Celkově vza­to. Film roz­hod­ně ničím nepře­kva­pí. Začátkem ani závě­rem. Dopadne to více­mé­ně tak,...Read more »
StaleSpolu

Stále spolu (2014)

...tře­ba zce­la opo­mí­jí. Z čeho vlast­ně rodi­na žije (potul­né hra­ní na kyta­ru ve sty­lu Kelly Family, nebo soci­ál­ní dáv­ky?).., jakým způ­so­bem došli k tako­vé­mu roz­hod­nu­tí, jak je vní­má oko­lí, apod. Snímek se...Read more »