Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Mrňouskové'
1

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - 90%

Film Mrňouskové byl posta­ven na zákla­dě seri­á­lu Mrňousci, kte­rý se vysí­lá od roku 2006, zná je jis­tě kaž­dý a pokud ne, tak jej zna­jí urči­tě Ti nejmen­ší. V seri­á­lu se jed­ná se...Read more »
MrnouskoveScreen

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - na Blu-ray

Tak jsem si pus­til dal­ší film na Blu-ray. Mrňouskové: Údolí ztra­ce­ných mra­ven­ců, celý hodi­nu a půl dlou­hý film. V kině jsem je nesti­hl, a tak jsem se na ně s moji pří­tel­ky­ní podí­val na...Read more »
AJtaYhguk5w 2

Mrňouskové Údolí ztracených mravenců

Read more »