word image 4

Divoká jízda za svobodou. Film King Skate má premiéru na MFF Karlovy Vary, do kin zamíří v září

Film King Skate, mapu­jí­cí feno­mén ska­te­bo­ar­din­gu v ČSSR 70. a 80. let, bude ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­den v nesou­těž­ní čás­ti hlav­ní­ho pro­gra­mu MFF Karlovy Vary. Snímek, v němž tvůr­ci zpra­co­va­li desít­ky hodin uni­kát­ních archiv­ních zábě­rů dnes...Číst dál »
Hejdi

Červencové premiéry

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně) fil­mů. ·         7. čer­ve­nec...Číst dál »
StarTrek1979

Star Trek - Film z roku 1979 - 100%

Sledovat vývoj Star Treku je podob­né, jako sle­do­vat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahá­jil nej­slav­něj­ší éru Sci-fi fil­mů v Americe....Číst dál »

Good bye, Lenin

NOVÉ NĚMECKO V době, kdy fil­mo­vý hrdi­na Alex Kerner obdi­vo­val výcho­do­ně­mec­ké­ho kos­mo­nau­ta Sigmunda Jähna, kte­rý mířil v sovět­ském kos­mic­kém modu­lu Sojuz 31 do vesmí­ru, navště­vo­val Matthias Kalle škol­ku v jed­nom malém pro­vinč­ním měs­teč­ku...Číst dál »
large28129 1

RECENZE – Holčička, kterou tam nechali

...všude okolo. Nástup poválečné komunistické diktatury je neúprosný a rodinu stíhá jedna rána za druhou. Rodinu připraví o veškerý majetek, roky dospívání tráví Natalia v bezútěšném světě za železnou oponou,...Číst dál »