Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Mike a Molly'
Drsnacky

Drsňačky - 95 %

buran­ská Mullinsová.  Vedle sebe vypa­da­jí jako Velká a malá. Děj se ode­hrá­vá v tvr­dé rea­li­tě Bostonu, kde obě dvě agent­ky, jed­na moc chyt­rá a dru­há moc uke­ca­ná si mají vypo­mo­ci a vyře­šit pří­pad něko­li­ka...Read more »