Kubik

Listování Mickeyho klubík - Moje první knihovnička 4 knížky zábavného učení s oblíbenými hrdiny

...je mu sedm­de­sát tři let. Z hvězdy v Hollywoodu se těší od roku 2004. Kačer s Myšákem pat­ří mezi vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší posta­vič­ky z díl­ny Walta Disneyho. V pří­pa­dě Mojí prv­ní kni­hov­nič­ky Mickeyho klubík jde o vhod­nou...Read more »