Mental

Mentalista aneb Oblek, smajlík, věčný šálek čaje

...pokr­čí rame­ny: „Žádná zbraň, žád­nej odznak.“ naklo­ní se k agent­ce a šep­tem dodá: „Nedali mi ani zuba­ře.“ Mentalista je kri­mi­se­ri­ál. Krimiseriál pat­ří­cí do rodi­ny těch soci­ál­ně inže­nýr­ských, kdy poli­cii, FBI nebo jiné­mu rame­nu spra­ve­dl­nos­ti pomá­há...Číst dál »

The Mentalist 713 – hodně štěstí, pane Jane

...„Nedali mi ani zuba­ře.“ Na seri­ál Mentalista jsem nara­zil někdy v době, kdy byla v pro­ce­su dru­há série. Mám rád zají­ma­vé poli­cej­ní kon­zul­tan­ty a musím říct, že posta­va ex jas­no­vid­ce, kte­rý se při­dal...Číst dál »