Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Matlock VIII (6,7)'
p9788075435293 zkrocena kralovna gregory 200 311 2710621

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

Kateřina Parrová byla už dvoj­ná­sob­nou vdo­vou. Žila na dvo­ře krá­le Jindřicha VIII. spo­lu se svou sestrou Nan, kte­rá byla vda­ná. Kateřina měla milen­ce, což by samo o sobě neby­lo nic nenor­mál­ní­ho,...Read more »
Loop

Looper - první velkofilm od režiséra Star Wars VIII

I tvr­dý a bez­cit­ný loo­per může mít svou sla­bou chvil­ku. To se sta­ne, když začne tro­chu pře­mýš­let a svou prá­ci uvi­dí z jiné­ho pohle­du. Třeba z pohle­du vlast­ní­ho já z budouc­nos­ti. Cestování časem a poku­sy o změ­nu...Read more »
Afery

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

Byla Lukrézie Borgia sku­teč­ně obá­va­nou tra­vič­kou? Jsou obvi­ně­ní, vzne­se­ná pro­ti Kateřině Howardové, páté ženě ang­lic­ké­ho krá­le Jindřicha VIII., prav­di­vá? Co skrý­va­la milen­ka Ludvíka I. Bavorského, Lola Montezová? Proč se ang­lic­ký...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...stu­diu 28.02. 10:15 28.02. 13:40 Matlock Ben Matlock je sym­pa­tic­ký, ale vel­mi dra­hý obháj­ce z Atlanty. Najmout si ho však sto­jí za to, pro­to­že vždy najde a před­ve­de poro­tě logic­ké důka­zy, kte­ré usvěd­čí pra­vé­ho...Read more »
kniha ma pani

Má paní

Anglického krá­le Jindřicha VIII. urči­tě není potřeb­né před­sta­vo­vat - a to samé pla­tí i pro Annu Boleynovou, jeho dru­hou man­žel­ku. On byl nej­moc­něj­ší muž Anglie, výbuš­ný, ale cha­risma­tic­ký, sobec­ký i okouz­lu­jí­cí. Ona byla...Read more »

Jeri Ryan

...v sit­co­mu Who’s the Boss? v roce 1991. Jako host se obje­vi­la v něko­li­ka popu­lár­ních seri­á­lech – Matlock (1993), To je vraž­da, napsa­la (1995), Melrose Place (1996). Vedle toho se obje­vi­la i v nezá­vis­lých fil­mech...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...Wars Kathleen Kennedy s Georgem Lucasem popr­vé sešla, nastí­nil jí své plá­ny na pokra­čo­vá­ní série Star Wars nato­če­ním epi­zod VII, VIII a IX. Poté jí pro­zra­dil dal­ší záměr. „George se těšil neje­nom...Read more »

MARK STRONG

...VIII. Peta Travise; Důvěra Davida Druryho; Emma Diarmuida Lawrence po boku Kate Beckinsalové; The Buddha of Suburbia Rogera Michella; Screenplay Dannyho Boyla; a po boku Helen Mirrenové v seri­á­lu Hlavní pode­zře­lý 3 Hlavní pode­zře­lý...Read more »
Khan

Star Trek II: Khanův hněv - 95%

...Trek je Jonathan Frakes, kte­rý reží­ro­val Star Trek VIII: První kon­takt a Star Trek IX: Vzpoura.  V seri­á­lo­vé kapi­to­le Star Treku vlast­ní epi­zo­dy reží­ro­va­li i Patrick Stewart (Star Trek: Nová gene­ra­ce – 5...Read more »

Star Trek filmy na DVD

...Koupit STAR TREK 6: NEOBJEVENÁ ZEMĚ / Star Trek: The Undiscovered Cou.. Vydavatelství Hollywood Classic Entertainment 1991, 113 min., nosič : DVD Český dabing, DOLBY DIGITAL 5.1 Režie: Herci: Hrají:...Read more »
ep9 ff 000034

Star Wars: Vzestup Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker) – Recenze – 60%

...tomu Epizoda VIII: Poslední z Jediů(režie Rian Johnson) na nějakou nostalgii, staré pořádky a divácká očekávání kašlala a troufla si být v rozvíjení děje i v práci s leckterými motivy skutečně inovativní,...Read more »