TV Barrandov - 28.02.2018

...stu­diu 28.02. 10:15 28.02. 13:40 Matlock Ben Matlock je sym­pa­tic­ký, ale vel­mi dra­hý obháj­ce z Atlanty. Najmout si ho však sto­jí za to, pro­to­že vždy najde a před­ve­de poro­tě logic­ké důka­zy, kte­ré usvěd­čí pra­vé­ho...Read more »

Jeri Ryan

...v sit­co­mu Who’s the Boss? v roce 1991. Jako host se obje­vi­la v něko­li­ka popu­lár­ních seri­á­lech – Matlock (1993), To je vraž­da, napsa­la (1995), Melrose Place (1996). Vedle toho se obje­vi­la i v nezá­vis­lých fil­mech...Read more »