Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'MasterChef Junior'
KnihaPohadek

Disney Junior - Zlatá kniha pohádek - Nejoblíbenější hrdinové z Disney Junior

Knížka Disney Junior - Zlatá kni­ha pohá­dek obsa­hu­je 320 stran. V kníž­ce nalez­ne­me pří­běhy z řady Disney Junior. Konkrétně jsou nám v kníž­ce nabíd­nu­ty pohád­ky od Sofie První, Doktorky Plyšákové, Minnie, Mickeyho klubí­ku...Read more »
Master

Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko!

Fenomenální kuli­nář­ská show MasterChef Česko se vra­cí na obra­zov­ky tele­vi­ze Nova. Už za pár týd­nů odstar­tu­je boj mezi desít­ka­mi kucha­řů o spl­ně­ní své­ho snu a výhru půl mili­o­nu korun. O vítě­zi roz­hod­nou jed­ni...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova.   MasterChef Česko   MasterChef Česko je neo­by­čej­ná kuli­nář­ská rea­li­ty show o ama­tér­ských kucha­řích, kte­ří na tele­viz­ní obra­zov­ce před­vá­dí svůj um a vzá­jem­ně boju­jí o titul MasterChef...Read more »
master

MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni

Líbivá pub­li­ka­ce na kří­do­vém papí­ře vyu­ží­vá popu­la­ri­ty tele­viz­ní­ho pořa­du MasterChef Česko, kte­rý kon­cem loň­ské­ho roku odvy­sí­la­la tele­vi­ze Nova.  Ta sou­těž pre­zen­to­va­la jako „vel­ko­le­pou kuchař­skou show, kte­rá  při­nes­la sou­boj kuchař­ských talen­tů,...Read more »
Disney

Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší

Tato dět­ská kníž­ka má 126 strá­nek a obsa­hu­je čty­ři pohád­ko­vé pří­běhy z kolek­ce Disney Junior. Představí se nám Doktorka Plyšáková v pohád­ce s názvem hrač­ky zachra­ňu­jí, jako dru­hou pohád­ku zde nalez­ne­me z kolek­ce Milesova vesmír­ná...Read more »
vlcsnap 2016 09 16 08h16m54s997

Masterchef CZ – největší přehmaty režie #3 - Makronky

I dru­há sezó­na Masterchef CZ je plná chyb. Tak se podí­vej­te na „Makronky“....Read more »
vlcsnap 2016 08 25 17h16m49s284

MasterChef Česko řada II. díl 4

Středeční díl MasterChef Česko. https://www.youtube.com/watch?v=MQ3t7Ejqjdw...Read more »
vlcsnap 2016 08 24 07h11m38s122

MasterChef Česko řada II. díl 3

Pondelní díl kuchař­ské show MasterChef Česko. https://www.youtube.com/watch?v=yJlG9DoSFfQ...Read more »
vlcsnap 2016 08 22 15h32m03s932

MasterChef Česko řada II. díl 1

Včerejší díl nové řady MasterChef. https://www.youtube.com/watch?v=XK9PYzcSPUk...Read more »
vlcsnap 2016 08 19 10h57m41s334

Masterchef CZ - největší přehmaty režie #2

Druhá část pře­hma­tů režie Masterchef CZ. https://www.youtube.com/watch?v=HfsDu5H9XQ8...Read more »
vlcsnap 2016 08 19 10h57m22s793

Masterchef CZ - největší přehmaty režie #1

První část pře­hma­tů z 1. série Masterchef CZ. https://www.youtube.com/watch?v=FNodl-Asa9k...Read more »
Marsal

JAN MARŠÁL (Bosák junior. Hejsek. Ten, který chce přání pro sebe)

Jak ses Honzo dostal k roli Vincenta Bosáka? Původně jsem šel jako oby­čej­ně na cas­ting a vypa­da­lo to, že jsem se do dal­ší­ho kola nedo­stal, ale potom za mnou na fot­ba­lo­vém zápa­se...Read more »
masterchef esko ada ii d l 22

MasterChef Česko řada II. díl 22

Díl z 9.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=yETunugfDgQ...Read more »
masterchef esko ada ii d l 13

MasterChef Česko řada II. díl 13

Díl z 26.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=fUXJPy1U0fM...Read more »
masterchef esko ada ii d l 23

MasterChef Česko řada II. díl 23

Díl z 16.11.2016. https://youtu.be/EC-7nOq8_4I...Read more »
masterchef esko ada ii d l 18 1

MasterChef Česko řada II. díl 19

Díl z 19.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=DSfl-rRpwDU...Read more »
masterchef esko ada ii d l 18

MasterChef Česko řada II. díl 18

Díl z 12.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=ZHXpF6XDDwQ...Read more »
masterchef esko ada ii d l 17

MasterChef Česko řada II. díl 17

Díl z 10.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=C9zSBvH_elI...Read more »
masterchef esko ada ii d l 16

MasterChef Česko řada II. díl 16

Díl z 5.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=AGYt3xyngrM...Read more »
masterchef esko ada ii d l 15

MasterChef Česko řada II. díl 15

Díl z 4.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=hFrZS_DbOdY...Read more »
masterchef esko ada ii d l 14

MasterChef Česko řada II. díl 14

Díl z 28.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=IUAE-pEN2BE...Read more »
masterchef esko ada ii d l 23 8211 fin le

MasterChef Česko řada II. díl 23 - finále

Díl z 23.11.2016 https://www.youtube.com/watch?v=ixTtzBfoPoo...Read more »
masterchef esko ada ii d l 12

MasterChef Česko řada II. díl 12

Díl z 21.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=vL6LAarzvkg...Read more »
vlcsnap 2016 09 20 08h30m44s990

MasterChef Česko řada II. díl 11

Díl z 19.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=hGw6wG7klro...Read more »
vlcsnap 2016 09 16 16h50m47s026

Masterchef CZ – největší přehmaty režie #4 - Makronky, část 2

https://www.youtube.com/watch?v=knE-cXyz9us...Read more »
masterchef esko ada ii d l 20

MasterChef Česko řada II. díl 20

Díl z 26.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=_7whOWMQ2hM...Read more »