Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Můj přítel Monk'
Perníkový táta 1

TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů

...i vzpo­mín­ky na minu­lost. 3) Můj přítel Monk (Monk) Jedna z nejdo­jem­něj­ších závě­reč­ných scén je k vidě­ní v Monkovi, kde může­me vidět oka­mži­ky z před­cho­zích osmi řad a na závěr i budou­cí život všech hlav­ních postav. Všechno...Read more »
Kmotr

10 nejlepších filmů podle ČSFD: které opravdu stojí za vidění a které jsou naopak krapet nadhodnocené?

...aby pohl­til vět­ší část mlad­ší gene­ra­ce. Tu by moh­la zaujmout spí­še skvě­lá epi­zo­da seri­á­lu Můj pří­tel Monk (s04e16), kte­rá vznik­la prá­vě na moti­vy toho­to slav­né­ho sním­ku. 10) Pelíšky (1999) Česká...Read more »