Gangster big

Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60%

V kine­ma­to­gra­fii rapid­ně ubý­vá témat. Proto si bude tře­ba zvyk­nout, že uvi­dí­me již vidě­né, pří­pad­ně pře­ta­ve­né do nové­ho hávu. Film „Gangster Squad“ je přes­ně ten pří­pad. Přesto je zají­ma­vý a máte-li rádi...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...pro zvlášt­ní obě­ti (včet­ně XIX. pre­mi­é­ro­vé řady), Kriminálka: Oddělení kyber­ne­ti­ky, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba: New Orleans, Lovci zlo­čin­ců, Kobra 11, Mistři zasta­vár­ny a Válka skla­dů. Nova Gold bude i během léta nabí­zet to...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...stá­li­ce Válka skla­dů nebo Mistři zasta­vár­ny a o vel­kou dáv­ku kri­mi a napě­tí se posta­ra­jí titu­ly Vražedná čís­la, Sherlock Holmes: Jak pros­té, Lovci zlo­čin­ců a mno­ho dal­ších. Netradiční spo­je­ní kou­zel­nic­kých tri­ků úspěš­né­ho ilu­zi­o­nis­ty a FBI...Read more »
Duke

WINSTON DUKE

...byl Duke pra­vi­del­ně k vidě­ní v roli Dwighta Bullarda v seri­á­lu Taková moder­ní rodin­ka. V roli Dominica, vychyt­ra­lé­ho vůd­ce Bratrstva, se obje­vo­val také v seri­á­lu sta­ni­ce CBS Lovci zlo­čin­ců, stej­ně jako i v seri­á­lu sta­ni­ce CW...Read more »
Westworld Logo.svg

Westworld - Produkce

...slo­žil Ramin Djawadi, kte­rý s Nolanem v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val na seri­á­lu Lovci zlo­čin­ců a slo­žil hud­bu i pro dal­ší seri­á­ly, jako např. Hra o trů­ny a Útěk z věze­ní. Detaily o článku Westworld (seriál) Jméno člán­ku: Westworld (seri­ál) Autor: Přispěvatelé Wikipedie...Read more »
heat pacino deniro

Nejlepší gangsterské filmy

...Oscara. Do žeb­říč­ku se mi těs­ně nevešly tyto skvě­lé fil­my 1. Veřejní nepřátelé/Public Enemies (2009, Michael Mann, Johnny Depp, Christian Bale) 2. Gangster Squad - Lovci mafie/Gangster Squad (2013, Ruben...Read more »
Stránka načtena za 1,07068 s | počet dotazů: 168 | paměť: 28392 KB. | 27.11.2020 - 07:04:16