Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Live Teleshopping'
Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

...herecký výkon ve vedlejší roli - kategorie Komedie Vanessa Bayer - Saturday Night Live Anna Chlumsky - Veep (Viceprezident(ka)) Kathryn Hahn - Transparent Leslie Jones - Saturday Night Live Judith...Read more »
nba live 18 demo

NBA Live 18 - Demo

Stáhněte a zahraj­te si NBA Live 18 - Demo pro Xbox One a PS4. https://youtu.be/sywl-UGn5EE...Read more »
vlcsnap 2016 05 01 14h26m06s260

Hry zdarma pro Xbox Live GOLD

Tak je nový měsíc. Členové Xbox Live GOLD mají nové hry zdar­ma. Je to GRID 2 pro Xbox 360 a Defense Grid 2 pro Xbox One. https://youtu.be/K_iWroZzqgw https://youtu.be/7iPfi68l_tg...Read more »
DSC05140 150x150

ARKANOID Live!

Vlastní hod­no­ce­ní: 70% Datum vydá­ní: 6.5.2009 Vydavatel: Xbox LIVE Arcade Výrobce: TAITO CORPORATION Žánr: TAITO CORPORATION Počet hrá­čů: 1-2, onli­ne 2, co-op 2 Lokalizace: ang­lič­ti­na Doporučený věk: 3+ Kdo by...Read more »

Rik Mayall

...Velký blá­zi­nec v malém hote­lu 1997 Bottom Live 3: Hooligan’s Island (video film) 1995 Bottom Live: The Big Number 2 Tour (video film) 1991 Bottom (TV seri­ál) 1986 Dangerous Brothers Present:...Read more »
bohemianrhapsody linelogo necrest ai

Bohemian Rhapsody

...v kli­du při ryt­mu, kte­rý chyt­ne za srd­ce? Kdo by mohl zapo­me­nout na oka­mži­ky z kon­cer­tu Live Aid 1985, kte­rý rázem nabral vyso­ké otáč­ky ve chví­li, kdy si Freddie Mercury vykra­čo­val po jeviš­ti, při­vá­děl...Read more »
Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová

...Fredriksson of Roxette live at Odderøya Live 2012 Datum 13. čer­ven­ce 2012 Zdroj Vlastní dílo Autor Jørund F Pedersen Další ver­ze This file has an extrac­ted image: File:Marie Fredriksson of Roxette live at...Read more »

„THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM

...exklu­ziv­ním zábě­rům poskyt­ly orga­ni­za­ce AEG Live a The Estate of Michael Jackson. Sony Pictures a Sony Music se budou na vzni­ku fil­mu s AEG Live a The Estate of Michael Jackson podí­let jako kopro­du­cen­ti...Read more »
bohemian rhapsody recenze

Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

Americko-britské hudeb­ní dra­ma Bohemian Rhapsody popi­su­je kari­é­ru zpě­vá­ka Freddieho Mercuryho během pat­nác­ti­le­té­ho obdo­bí od zalo­že­ní sku­pi­ny Queen v roce 1970 až po jejich účast na cha­ri­ta­tiv­ním mega-koncertě Live Aid v roce 1985. Na začát­ku pří­bě­hu...Read more »
BohemianRhapsodyrecenzefilmu

Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%

Americko-britské hudební drama Bohemian Rhapsody popisuje kariéru zpěváka Freddieho Mercuryho během patnáctiletého období od založení skupiny Queen v roce 1970 až po jejich účast na charitativním mega-koncertě Live Aid v...Read more »

NAUGHTY BEAR Panic in Paradise

Xbox Live Arcade Vlastní hod­no­ce­ní: 45% Datum vydá­ní: 19.9.2012 Výrobce: 505 Games Srl Žánr: akč­ní Počet hrá­čů: kon­zo­le 1 (xbox live) Lokalizace: ang­lič­ti­na Doporučený věk: 12+ Xbox Live Arcade Naughty...Read more »

Úterý / Tuesday 8.7.2014

...Screenings Kinosál B 10:00 Björk: Biophilia Live | Björk: Biophilia Live | Björk: Biophilia Live Režie: Peter Strickland, Nick Fenton United Kingdom, Iceland / Velká Británie, Island, 2014, 97 min,...Read more »

Courtney Cox

...How To Live With Them“ 1993. Od roku 1989 do roku 1995 má vztah s Michaelem Keatonem. Rok 1994 je pro Courteney veli­ce důle­ži­tý, jed­nak zís­ká­vá roli ve fil­mu s Jimmem Carreym...Read more »

Adam Sandler

...sit­co­mu Cosby Show a na jejichž sklon­ku byl obje­ven Dennisem Millerem, kte­rý Sandlera naver­bo­val do popu­lár­ní­ho tele­viz­ní­ho pořa­du Saturday Night Live Show.  Tam zpo­čát­ku půso­bil spí­še jako scé­náris­ta a nahrá­vač, ale postup­ně...Read more »

Top Spin 4

...teni­so­vé hvězdy, ale to mě osob­ně vůbec neva­dí, urči­tě je tam z čeho vybí­rat na tu pařbič­ku s přá­te­li, jinak hra­je­te se svým vytvo­ře­ným hrá­čem. Velice zají­ma­vé je také hra­ní na live...Read more »
Sega

Sonic & SEGA All-Stars Racing

...ale postup času je zvlád­ne­te. Tratě musí­te samo­zřej­mě postup­ným hra­ním ode­my­kat. Hra má i režim mul­tipla­ye­ru, kde také najde­te mno­ho dal­ších her pro hra­ní s přá­te­li nebo live, kte­ré jen tak neo­mr­zí....Read more »
DSC06951 150x150

CARS 2

Vlastní hod­no­ce­ní: 85% Datum vydá­ní: 22.6.2011 Výrobce: Avalanche Software Žánr: závod­ní Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne (xbox live) Lokalizace: ang­lič­ti­na Doporučený věk: 7 Pokud si rádi zahra­je­te odleh­če­nou a zábav­nou ver­zi...Read more »
DSC00709 150x150

F1 Race Stars

Vlastní hod­no­ce­ní: 50% Datum vydá­ní: 13.11.2012 Výrobce: Codemasters Birmingham Žánr: závod­ní Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne (xbox live) Lokalizace: ang­lič­ti­na Doporučený věk: 3 F1 Race Stars hod­no­tím jako zábav­nou arká­do­vou...Read more »
Allad

Aladin - O TVŮRCÍCH

...pře­de­vším svým pěti­le­tým půso­be­ním v pořa­du Saturday Night Live a veli­ce rych­le se stá­vá jed­nou z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších holly­wo­od­ských kome­di­ál­ních here­ček. Pedrad se k herec­ké­mu týmu Saturday Night Live při­po­ji­la v roce 2009 a v prů­bě­hu své­ho...Read more »
http://www.digitalnikino.cz/system/files/pictures/Rocketman/Rocketman2.jpg

Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman

...prak­tic­ky jen ve dvou scé­nách. Při samot­ném nahrá­vá­ní stej­no­jmen­né­ho son­gu na ven­kov­ské far­mě a pak po 20 minut při závě­reč­ném kon­cer­tu Live Aid. Rocketman je odliš­ný. A to jak ve způ­so­bu vyprá­vě­ní pří­bě­hu, kte­rý jde...Read more »
Michael

George Michael

...bene­fič­ním vzpo­mín­ko­vém kon­cer­tě Freddie Mercury Tribute k poctě její­ho zesnu­lé­ho zpě­vá­ka Freddieho Mercuryho. Zde zazpí­val tři pís­ně z reper­toá­ru Queen, ´39, These are the Days of our Lives (s Lisou Stansfield) a Somebody to...Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

Stanice Prima COOL sla­ví COOLATINY. Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny FTV Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její dru­hý člen. Snad aprí­lo­vé datum zro­ze­ní...Read more »
slime rancher

Slime Rancher

Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 01/08 - 31/08 https://youtu.be/Tie-T9rPBOg...Read more »
the turing test

The Turing Test

Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 16/10 - 15/11 https://youtu.be/pM_Lqpwpjes...Read more »
quantum conundrum Ajn8AfuLHZk

Quantum Conundrum

Zdarma Xbox Live Gold pro Xbox 360 (Xbox One) - Dostupné: 16/3 - 31/3 https://youtu.be/Ajn8AfuLHZk...Read more »
Guy Hamilton

Guy Hamilton

...Forever (1971), kto­rá síce zaro­bi­la 20-násobok toho čo stá­la, ale kri­ti­ka aj fanu­ší­ko­via série ju pri­ja­li roz­pa­či­to. Guy Hamilton sa však nedal odra­diť a pokra­čo­val v natá­ča­ní bon­dov­kou č. 8 Live and Let Die...Read more »