Jakub

Jakub Zedníček

...Poppins a dal­ších úspěš­ných diva­del­ních hrách a muzi­ká­lech. V posled­ních letech se zúčast­nil pro­jek­tu Listování a obje­vil se také v tele­vi­zi na TV Barandov se spo­leč­nos­ti své­ho strý­ce Pavla Zedníčka v pořa­du „Kurňa, co to je“...Read more »
Teroristka foto rb kc 113

PAVEL LIŠKA (1972), role Trpělky

...nepo­tře­bu­ju. Jestli nesta­vím barák, nepo­tře­bu­ji pěnu, izo­la­ci? Pak se zara­zil a řekl: „Tobě bych to ale kurňa musel dát gra­tis, ty seš kámoš… No neva­dí, pro tebe to udě­lám lišá­ku.“ Tak...Read more »
PanParmenu

PÁR PAŘMENŮ – Skvělá parodie na Pána prstenů

...bás­nič­ka... Boromir se pích­ne o čepel staré­ho meče Bobromil: Kurňa, to píchá! Ée, é... Bobromil má bebí! Ée... Aragorn roz­mlou­vá s Ayowen (roman­tic­ká scé­na) Carmen: Musíš se s tím smí­řit. Až budeš vel­ký...Read more »