Kung Fu Panda

...Panda - Hudební klip Kung Fu Panda - Druhý trai­ler Kung Fu Panda - CZ. Dub. Trailer Kung Fu Panda Recenze Premiéra týd­ne Vložil Soňa Mullerová, 2. Červenec 2008 - 1:00...Read more »
kfp1

Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník

...Kung Fu Panda titul lahůd­kou. Vtípky obvykle nena­rá­ží na kon­krét­ní fil­my nebo osob­nos­ti, ale spí­še vyu­ží­va­jí neši­kov­nos­ti hlav­ní­ho hrdi­ny Pandy Po (Jack Black) nebo si obec­ně uta­hu­jí z kla­sic­kých Kung Fu titu­lů....Read more »
KFp03

Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

...se obje­ví padouch Kai, kte­rý shá­ní všech­ny mis­try kung fu, aby mohl zís­kat jejich čchi. Scénář napsa­li Glenn Berger a Jonathan Aibel, kte­ří napsa­li i scé­ná­ře k před­cho­zím dílům Kung Fu PandaKung...Read more »
200904101137 filmopolis logo 170x50

Soutěž s filmem DVD Kung fu panda od 13.4.2009 - Výherce

...Christian Bale c) Robin Williams   Nápovědu mohou čte­ná­ři najít zde: http://www.filmopolis.cz/dvd/kung-fu-panda     Soutěž je ukon­če­na a výher­cem se stá­va P. Zámečníková - Praha 3 Cenu útě­chy zís­ká­va­jí J. Jurošková...Read more »
120604 350 0 fit

Panda Fanda - pandí divoch Fanda a jeho cesta k umění kung-fu, k naslouchání a skromnosti

...budou tvr­dá pra­vi­dla. Maminka zatím šla domů a Fandovi nasta­la nová život­ní zku­še­nost. Je jas­né, že je to svým způ­so­bem Kung-fu Panda - tedy pohád­ka z tele­vi­ze. Je to tro­chu jinak, samo­zřej­mě....Read more »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

...Hamiltonová L., CAMERON J., Furlong E., Patrick R. 19.4.2019 22:15 Ptačí teror Kellerová M. P., Evigan G., Easterbrooková L., CAIN S. 20.4.2019 20:00 Kung Fu Panda 2 YUHOVÁ J. 20.4.2019...Read more »
Temn02

Temné síly - 55 %

...dětí, tak i dospě­lých. Režisérkou fil­mu je Jennifer Yuh, pro kte­rou je to prv­ní hra­ný sní­mek, ale zís­ka­la již zku­še­nos­ti při natá­če­ní fil­mů Kung Fu Panda 2 a Kung Fu Panda 3, kte­ré...Read more »
Umrti

Michael Clarke Duncan

...pat­ří Noc v Roxbury, Můj sou­sed zabi­ják, Král Škorpion, Medvědí brat­ři, Daredevil, Sin City - měs­to hří­chu nebo Kung Fu Panda. Ocenění a nominace Nominace 2000 - Oscar - nej­lep­ší muž­ský výkon...Read more »
Tangled Ever After Short Movie

Na vlásku šťastně až navěky – 70 %

...zařa­dil do jed­né ška­tul­ky spo­lu s dal­ší­mi krát­ko­me­tráž­ní­mi flá­ky posled­ních let jako Shrekoleda, Kung Fu pan­da sla­ví svát­ky, Šťastný a vese­lý Madagaskar, Šmoulokoleda atd. PLNÁ VERZE V ČEŠTINĚ KE SHLÉDNUTÍ: Na vlás­ku šťast­ně...Read more »

BRYAN CRANSTON

...z postav ve fil­mu spo­leč­nos­ti DreamWorks „Kung Fu Panda 3″. Dlouhý seznam jeho fil­mo­vých poči­nů zahr­nu­je: rema­ke fil­mu „Total Recall“ (režie Len Wiseman); „Rock of Ages“ (režie Adam Shankman); kri­ti­kou oce­ně­ný...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

...Kung Fu Panda. Kromě toho si zahrál roli R. L. Stinea v hitu spo­leč­nos­ti Sony Pictures Husí kůže, fil­mo­vé adap­ta­ci na moti­vy popu­lár­ní série dět­ských knih. Byl také k vidě­ní jako pro­du­cent...Read more »

Monstra vs Vetřelci 3D

...pohád­ce Kung Fu Panda, kte­rá byla oprav­du pro mlad­ší obe­cen­stvo, se v tom­to sním­ku obje­vu­jí výbuchy, bou­rač­ky atd. Ale je to urči­tě i tako­vé plus pro dopro­vod svých rato­les­tí, rodi­če se nebu­dou...Read more »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Z díl­ny DreamWorks Animation, kde vznik­ly sním­ky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croods ovi, při­chá­zí do kin dru­hý díl fil­mu Jak vycvi­čit draka(nomi­no­va­né­ho na Oscara®) pod­le dět­ské kniž­ní série Cressidy...Read more »
Stránka načtena za 0,95864 s | počet dotazů: 188 | paměť: 27798 KB. | 28.11.2020 - 14:13:27