Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Kriminálka Miami'
Caruso

Nejlepší seriálové znělky (25.-21. místo): těsně mimo dvacítku zůstal Westworld, Kriminálka Miami nebo Lovci pokladů

...bych výstiž­ně shr­nul zněl­ku ke sci-fi wes­ter­nu z roku 2016. 23) Kriminálka Miami (CSI: Miami) CSI: Miami a dal­ším kri­mi­nál­kám z podob­né­ho soud­ku jsem nikdy nepři­šel pří­liš na chuť, nic to ale nemě­ní...Read more »
Rory

Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami.

...fil­mu Temný obraz (A Scanner Darkly, 2006), s Michaelem Mannem nato­čil dra­ma Veřejní nepřá­te­lé (Public Enemies, 2009). Popularitu mu při­nes­ly role v tele­viz­ních seri­á­lech. Ve třech řadách Kriminálky Miami (CSI: Miami, 2002-2004) hrál...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue a dal­ší. 29.07. 22:50 29.07. 23:35 Kriminálka Miami V Miami je za záhad­ných okol­nos­tí zastře­len maji­tel úspěš­né IT spo­leč­nos­ti, mili­ar­dář Matthew...Read more »
TemneKouty

Temné kouty - Herecké obsazení

...Kriminálka Miami, Kriminálka Las Vegas, Beze sto­py, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Právo a pořá­dek, Pohotovost, Alias, Dobrá man­žel­ka a dal­ší. Čeští divá­ci ho moh­li vidět ve ved­lej­ších rolích ve fil­mech Nabít a zabít (Lucky...Read more »
MacGyver 1

Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

...kous­ků za dopro­vo­du kul­tov­ní melo­die k seri­á­lu z osm­de­sá­tých let pat­ří v našem žeb­říč­ku dva­nác­té mís­to. 11) Kriminálka New York (CSI: NY) Jak jsem už zmi­ňo­val v pří­pa­dě Miami, nikdy jsem nebyl žád­ný CSI...Read more »