Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Kiwi a Strit'
MV5BMDAwMDM1ZjEtNzYwNC00MDA5LTg2MDYtNDNhODE0ZmQ3NmVmXkEyXkFqcGdeQXVyMjAyNTQ4NTE@. V1 SY1000 CR007071000 AL

Bananocalypse - (ne)Recenze - 75%

...zaslou­ži­lo reži­sér­skou ver­zi, pří­pad­ně pokra­čo­vá­ní. Představte si tře­ba dal­ší vra­žed­né exo­tic­ké ovo­ce masa­kru­jí­cí oko­lí Brna (ano jsem pra­žák). Takový Sériový vrah „Meloun“ nebo Terorista „Kiwi“ Více o pro­jek­tu na: http://www.48hourfilm.com/brno nebo...Read more »
UcSeBarvy

Uč se barvy s kouzelným kolečkem

...mě tro­chu zara­zi­la vel­ká pís­me­na uži­tá pro názvy zob­ra­ze­ných věcí – Kiwi, Hrášek, Chameleon… Byť kníž­ka v tirá­ži uvá­dí vhod­nost od dvou let, o dva cen­ti­me­t­ry nale­vo se dočte­te, že je nevhod­ná...Read more »
1ae303559da5cf62c74ab337d31ef993

Bezlepková cukrárna - kniha

...a to je prá­vě to vylep­še­ní. Stačí k tomu sme­ta­na ke šle­há­ní, mučen­ka jed­lá, zrníč­ka z gra­ná­to­vé­ho jabl­ka a kiwi. V pod­sta­tě se jed­ná o sně­ho­vé těs­to, kte­ré se dopl­ní už zmí­ně­nou nápl­ní. Rodilí Rusové by...Read more »
Vera Chytilova

Věra Chytilová

...mužích závis­lá, pro­to­že si vždy bude dělat, co sama chce. Věra Chytilová se aktiv­ně zapo­ji­la do orga­ni­za­ce KIWI (Kino Women International) - Mezinárodní orga­ni­za­ce fil­ma­řek, fil­mo­vých uměl­kyň, teo­re­ti­ček a pub­li­cis­tek z celé­ho...Read more »