word image

Bourák

...maji­tel vra­ko­viš­tě Zlaťák, Alena Pajtinková v roli Bourákovy avan­tý­ry Bubliny a Petra Polnišová jako její sest­ra. V rolích okres­ních gan­gs­te­rů uvi­dí divá­ci slo­ven­skou hvězdu Milana Ondríka a výtvar­ní­ka Aleše Najbrta, do role Tlusťocha, gan­gs­te­ra...Read more »
zari

Premiéry v září 2012

...banál­ní otáz­kou „Jaké je tvo­je nej­vět­ší přá­ní?“ natá­če­la reži­sér­ka Olga Špátová ve ško­lách, věz­ni­cích, na demon­stra­cích, ve měs­tě i na ven­ko­vě. Svá srd­ce jí ote­ví­ra­jí vyvrhe­lo­vé spo­leč­nos­ti, ambi­ci­óz­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé, zami­lo­va­ní, věří­cí...Read more »
Stránka načtena za 1,40715 s | počet dotazů: 151 | paměť: 43600 KB. | 30.11.2020 - 03:31:02