MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU

...a iko­nic­ký vizu­ál­ní pro­stře­dek. Obléknete si ho, nasa­dí­te si brý­le a oka­mži­tě se do té role vrá­tí­te. Je to jako dět­ský sen – víte něco, co dru­zí nevě­dí, a máte tu nej­dů­le­ži­těj­ší prá­ci...Číst dál »

Filmy měsíce května

...se do něj nastě­hu­jí v domně­ní, že našli svůj vysně­ný domov. Splněný sen má ovšem malý háček: prv­ní poscho­dí obý­vá za regu­lo­va­né nájem­né na prv­ní pohled roz­to­mi­lá sta­rá dáma, paní Connellyová,...Číst dál »
200401141252 Casablanca

Čtvrtečník 2004/2

...hroz­ný sen: zdá­lo se jí, že byla zavle­če­ná do jakési orgie pro­vá­dě­jí­cí spo­leč­nos­ti, při­pou­ta­ná na lůž­ko a zná­sil­ně­ná jakým­si netvo­rem. Celá řada okol­nos­tí, kte­ré pro­vá­ze­jí její těho­ten­ství, ji stá­le více nutí...Číst dál »

Ghost Rider - Sympatický lebkoun, který hoří touhou Vás poznat.

...vím, Nicku. Ty sis chtěl spl­nit sen. Tak dlou­ho jsi vykři­ko­val do svě­ta, že prah­neš po  něja­ké komik­so­vé posta­vě, a tak dlou­ho tě nikdo nebral na zře­tel... Nevyšlo to se Supermanem,...Číst dál »
TRP

Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami.

...Alfréd(Michael Caine), kte­rý záso­bu­je své­ho chrá­něn­ce moud­rý­mi prů­po­víd­ka­mi, doká­že při­jet přes­ně v pra­vou chví­li a na to pra­vé mís­to. Taky se mu zdá krás­ný sen o setká­ní v restau­ra­ci. Alfréd je nosi­te­lem kli­du, jis­to­ty...Číst dál »

Filmové premiéry v řijnu 2011

...toto setká­ní mož­ná pře­ži­je­te. 20. 10. 11 – Dům Dům je intim­ním dra­ma­tem otce a dce­ry, pří­bě­hem o lás­ce, stře­tu snů růz­ných gene­ra­cí a neu­tu­cha­jí­cí tou­ze po svo­bo­dě.  Imrich budu­je svůj vlast­ní život­ní sen – sta­ví...Číst dál »
vlcsnap 2014 07 06 10h16m18s78

Český dokument: Show!

...ale i zná­mé osob­nos­ti, kte­ré s mým podi­vem pří­j­ma­jí toto usku­pe­ní za regu­lér­ní pěvec­kou sku­pi­nu. Na jed­né stra­ně je pocho­pi­tel­né, že hol­ky si jen plní svůj vlast­ní sen, kdo by nechtěl být...Číst dál »
01

Expendables: Postradatelní 3 - POSTAVY A JEJICH DOTAZNÍKY

...Yin Yang (Jet Li) Čínsko-americký mis­tr bojo­vých umě­ní. Jeho prá­ce pro Expendables je pohá­ně­na tou­hou spl­nit si svůj ame­ric­ký sen... a vydě­lat pra­chy. Zvláštní zna­me­ní: Ovládá umě­ní Fanzi Kung Fu nebo­li...Číst dál »
Avengers3

Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu

...jiný Cap, než jaké­ho jsme kdy pozna­li.“             Po své absen­ci ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka se do týmu Avengers zno­vu vra­cí Thor, bůh hro­mu. Hemsworth je nad­še­ný z mož­nos­ti zapo­jit...Číst dál »