Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Jak jsem poznal vaši matku'
RD 02 10 34mB min

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

...tak Archer. Kreslený agent nezříd­ka při­rov­ná­va­ný k Jamesi Bondovi se před­sta­ví v nej­no­věj­ší 9. sérii, kde navští­ví tro­pic­ký ost­rov plný nebez­peč­ných zví­řat i žen. Na své si při­jdou i fanouš­ci oblí­be­ných seri­á­lů Jak jsem poznal...Read more »
series unfortunate events 2017 poster netflix

RECENZE: A Series Of Unfortunate Events

Harris (Barney Stinson ze seri­á­lu Jak jsem poznal Vaši mat­ku). Film se mi ve své době cel­kem líbil a Harris mi při­šel jako Olaf výbor­ná vol­ba. Bohužel výsle­dek není tako­vý, jak...Read more »

REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH

film nato­či­li, vel­mi při­taž­li­vým. “Nikdy před­tím jsem nemu­sel pra­co­vat tak detail­ně s kame­rou. Nikdy jsem nemu­sel mít v pod­vě­do­mí pří­tom­nost kame­ry jako v tom­to pří­pa­dě. Byla to neu­vě­ři­tel­ná věc. Získáte pocit, jako bys­te...Read more »