Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Jári, Příběhy slavných... Jaroslav Marvan - 45 let od úmrtí'
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...obra­tu. Dosud k tomu ovšem nedo­šlo. Moje svo­bo­da pre­mi­é­ra v pátek 15. 11. na ČT art 30 let svo­bo­dy = 30 auto­rů = 30 minu­to­vých fil­mů. Unikátní pro­jekt České tele­vi­ze a časo­pi­su Reflex, kte­rý na...Read more »
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...posta­vám a pří­bě­hům už po spous­tu let. Všechny tyhle zku­še­nos­ti v rám­ci prá­ce na fil­mu Endgame uplat­ní­me. Takže veš­ke­rá tvůr­čí prá­ce a pří­pra­vy, kte­ré jsme pod­stou­pi­li při prá­ci na dal­ších fil­mech v prů­bě­hu všech těch let,...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...(2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997 -98) Diamant Film (1995 - 02)...Read more »
4 zahadne pribehy ctyrlistku 1

#2036: Čtyřlístek: 4 záhadné příběhy Čtyřlístku

...vazba) a 270 Kč (pevná vazba). Scénář: Radim Krajčovič, Hana Lamková, Jaroslav Němeček, Jiří PoborákKresba: Jaroslav NěmečekKniha nebo sešit "Čtyřlístek: 4 záhadné příběhy Čtyřlístku" obsahuje - jak název napovídá - celkem čtyři...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...147 00, Praha 4). Charitativní pro­jekt Pomozte dětem, pořá­da­ný Českou tele­vi­zí a Nadací roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti, kte­rý je spo­je­ný s veřej­nou sbír­kou zamě­ře­nou na pomoc ohro­že­ným a zne­vý­hod­ně­ným dětem do 18 let v celé České...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Production (2007) Okko (2006-07) Ankor Film (2000 - 07) Prague International Films (1998 - 2004) Wilma film (2000 – 02) TTV – rekla­ní agen­tu­ra (1998 -99) Filmservice, Czech Connection (1997...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
dckk 70 hawkman nekonecny let 1

#2029: DC komiksový komplet 70: Hawkman - Nekonečný let

...komplet 17: Superman - Muž z oceli DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli DC komiksový komplet 20:...Read more »
Kat

Katyň - Místo, o kterém se dlouho mlčelo. 

...vyso­ký­mi hod­nos­tá­ři, kte­ří zahy­nu­li při letu na piet­ní akt,  uctě­ní památ­ky obě­tí v Katyni, po 70.letech.  Nedoletěli,  a zahy­nu­li pří­mo nad letiš­tem v Smolensku. SMOLENSK se stal i podru­hé osud­ným pol­ské eli­tě náro­da.  Ta při­šla  pod­va­krá­te...Read more »

Letec - premiéra 10. 2. 2005

...fil­mu ovšem hrá­la – jak je u Scorseseho obvyk­lé – i hud­ba. Tu původ­ní slo­žil zku­še­ný Howard Shore, dobo­vou atmo­sfé­ru však v Letci pomá­ha­jí budo­vat i dobo­vé son­gy 20.-40. let, inter­pre­to­va­né ovšem sou­čas­ný­mi hudeb­ní­ky a zpě­vá­ky....Read more »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

...bylo více než 40 let . Stala se jeho part­ner­kou v život­ní roli . Jako vdo­va po Voskovcovi , žila do svých 91 let. Voskovcův popel čekal v kra­bi­ci plných 30 let, aby...Read more »
vyv

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

...rea­li­ty a podí­vej­me se tro­chu blí­že na sou­tě­ží­cí tak, jak je vidím já: Rostislav Alka Věk: 20 let Povolání: stu­dent Bydliště: Šumperk S čím jdu do vily: tou­ha po nové zku­še­nos­ti Životní postoj:...Read more »
100 let ceskoslovenska v komiksu 1

#1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %

100 let Československa v komiksu Vydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Zdeněk LežákKresba:...Read more »
7let

7 let den po dni s Lénou Brauner

...zre­ka­pi­tu­lo­vat den. Hodnocení: 100 % 7 let den po dni s Lénou Brauner ilu­stra­ce: Léna Brauner Vydáno: 2017, CPress Albatros Media a.s. Počet stran: 400 Knihu si může­te kou­pit se sle­vou na AlbatrosMedia.cz....Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...celé rodi­ny. Kamil zce­la ochr­nul a může hýbat jen oči­ma. Začátky vysí­lá­ní pořa­dů: Pořad Start vysí­lá­ní O 10 let mlad­ší Středa 23. 10. Dáma a Král Neděle 27. 10. Mise nový domov Středa 30. 10....Read more »

Let’s Dance - Step Up

...taneč­ní scé­ny. Vše Let´s Dance má. Ale přes­to­že už pár let neře­ším proč je Brenda na Kelly tak zlá, a že má Steve nové Ferrari, tak jsem si Let´s Dance užil.Dobře,...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...Vaculíkem a jiný­mi. V 70.a 80. letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským pro­ná­sle­do­va­ným spi­so­va­te­lům a pomá­hal zajiš­ťo­vat vydá­vá­ní jejich děl v USA. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990. Philip...Read more »
FRH 8201

Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

...zná­mý “masáž­ní pří­stroj” z Postřižin.   Kterou nej­ví­ce bizar­ní věc divá­ci do Pokladu z půdy posla­li? Řekl bych, že asi 100 let sta­rý, na prv­ní pohled po domác­ku uši­tý kožich z tule­ně od potom­ka...Read more »
balonky obesencu 1

#2035: Balónky oběšenců a další hororové příběhy

...ukázka toho, že krátké příběhy mu jdou nejlépe a že v nich je neskutečně silný. To, co v knize "Balónky oběšenců a další hororové příběhy" předvádí, je neskutečná ukázka jak...Read more »
19884494 10209009755113179 1870724509993458680 n

Příběhy z jižních Čech LIPENSKO

Konečně prv­ní pořád­ný prů­vod­ce pro malé ces­to­va­te­le - dob­ro­dru­hy, kte­ří se chys­ta­jí navští­vit kou­zel­ný kraj jmé­nem Lipensko. Právě pro ně jsou urče­ny „Příběhy z již­ních Čech: LIPENSKO“ s podti­tu­lem „Povídání losí babič­ky“...Read more »
minecraft pribehy z overworldu 1

#2066: Minecraft komiks: Příběhy z Overworldu

Minecraft komiks: Příběhy z Overworldu  (Minecraft) Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Komiks původně vyšel jako "Minecraft" v roce 2019. České vydání má 92 stran a prodává...Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...POUŽITÉ ZDROJE: -Malá Encyklopedie FILM / Andrea Gronemeyer / 2004-Chaplinovo krá­lov­ství / Krysztof Teodor Toeplitz / 1965-Dějiny svě­to­vé­ho fil­mu / Georges Sadoul / 1963-Režiséři (Itálie) / Ljubomír Oliva / 1984...Read more »
16. SH v rouškách

ROK 2020 – JE NEJEN ROK 100 letého pana SPEJBLA, ale také 90 LET PROFESIONÁLNÍ ČINNOSTI A 90. NAROZENIN MÁNIČKY A ŽERYKA

...pro­šla Mánička řadou pro­měň a ustá­li­la se její podo­ba od Zdeňka Juřeny z pře­lo­mu 70.-80.let 20.století.MÁNIČKU dnes inter­pre­tu­je rov­něž „Mánička“ - Marie Šimsová a to do roku 2017. Jejími před­chůd­ky­ně­mi byly Anna Kreuzmannová,...Read more »
Ctyrlistek

Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek

Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dob­ro­druž­né pří­běhy této komik­so­vé čtve­ři­ce pro­vá­ze­jí už pade­sát let něko­lik gene­ra­cí dětí. Parta zví­ře­cích přá­tel v lid­ském svě­tě vyšla z tuž­ky výtvar­ní­ka Jaroslava Němečka a on i jeho žena...Read more »
slavne.zeny4 e1534314783653

Poznejte životní příběhy mocných žen v dvoujjazyčné knize SLAVNÉ ŽENY, Famous Women

...Chytráčková Obálka: Martin Sodomka Nahrávku nato­če­nou v led­nu 2018 čte: Charles du Parc Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. Vydání prv­ní Počet stran: 101 ISBN 978-80-266-1281-0...Read more »