Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Huangovi V Americe'
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

NY, the Laugh Factory či v Comedy Store v Los Angeles. Ale tepr­ve svým prv­ním vystou­pe­ním v rám­ci fes­ti­va­lu Just for Laughs v Montrealu na sebe sku­teč­ně doká­zal upou­tat pozor­nost zábav­ní­ho prů­mys­lu a obdr­žel prv­ní fil­mo­vé...Read more »