Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Hranaři'
hranari krimi drama ze ktereho mrazi

Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí!

...tečou tam, kam nema­jí. Film Hranaři se zabý­vá neje­nom tím­to téma­tem, ale také uka­zu­je, že čest­ný pod­ni­ka­tel nikdy nebu­de mít tako­vé zis­ky, jako ten, co pod­vá­dí, dává úplat­ky a vyhrá­vá pochyb­ná...Read more »

Recenze Hranaři - 40 %.

Nový film reži­sé­ra Tomáše Zelenky je dle tvůr­ců thriller o korup­ci a poli­ti­ce. Já bych film cha­rak­te­ri­zo­va­la jak čes­ký thriller s pohád­ko­vým kon­cem, kte­rý je o lidech žijí­cích na hra­ně záko­na. Scénáristé Oto Klempíř...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...bylo obrá­ce­ně, já při­šla za Zdeňkem Troškou. Koncem roku 2011 jsem mu zavo­la­la, jest­li nemá něja­ký scé­nář let­ní kome­die. Tou dobou jsem za sebou měla prá­ci na fil­mu Hranaři, kte­rý...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...Hranaři, kte­rý nebyl moc divác­ky úspěš­ný a pro­duk­ce Nogup agen­cy, kte­rá ten­to film pro­du­ko­va­la, se chys­ta­la na natá­če­ní dal­ší­ho fil­mu – kome­die. Bohužel výběr scé­ná­ře, kte­rý chtě­li rea­li­zo­vat, nebyl dle mého...Read more »
buben k a princezna 8211 nov esk animovan film Q6pvuIn mlk

Bubeník a princezna - nový český animovaný film

...- Bubeník a prin­cez­na. Prozatím se o něm nic nové­ho neví, pou­ze to, že jej reží­ru­je Alex Pieter, kte­rý se naro­dil v Jablonci nad Nisou (7. 3. 1972) a hrál v čes­kých fil­mech Hranaři a Czech-Made Man. https://youtu.be/Q6pvuIn_mlk...Read more »
SpuntiNaVode

Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ

...deš­tě (1988), Díky za kaž­dé nové ráno (1994), Návrat idi­o­ta (1999), Milenci a vra­zi (2004), Snowboarďáci (2004), Pravidla lži (2006), Hranaři (2011), Svatá čtve­ři­ce (2012), Všiváci (2014), Bezva žen­ská na krku...Read more »

VILMA CIBULKOVÁ

...Nemocnice na kra­ji měs­ta – nové osu­dy (2008), Zemský ráj to napo­hled (2009), Znamení koně (TV seri­ál –  2011), Hranaři (2011), Fotograf (2015)   Jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­va­la svou posta­vu Věry ...Read more »

ZUZANA VEJVODOVÁ

...hrdin­ky: Julii, Desdemonu a Violu. Filmografie: (výběr) Fotograf (2015),  Nevinné lži 2: Gamemaster (TV cyk­lus, 2013), Hranaři (2011), Polibek na ces­tu (TV, 2008), Hraběnky (TV seri­ál, 2007), Ulice (TV seri­ál, 2005-2014)...Read more »

Iveta Bartošová

...pro film Hranaři, kte­ré se ale ve fil­mu samot­ném nako­nec neob­je­vi­ly. 2012 Během gala­ve­če­ra Česká hvězda 2012 v Hudebním diva­dle Karlín pře­vza­la oce­ně­ní “Návrat roku”. Od říj­na 2012 se obje­vo­va­la v tele­viz­ní...Read more »