Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Honba za pokladem 2'

Tv Tipy 23.6. - 29.6.

...Pá 25.6. 21:35 Nejnovější tele­viz­ní sou­těž „Honba za pokla­dem“ při­lá­ka­la na malý opuš­tě­ný ost­rov sku­pi­nu dob­ro­dru­hů s jedi­ným cílem - za kaž­dou cenu zís­kat hlav­ní odmě­nu 10 mili­o­nů dola­rů. Televizní štáb sle­du­je...Read more »