V hlavě - Obsah/O filmu

...v pře­kva­pe­ných rukou Strachu, Vzteku a Nechuti. „Zkuste si to před­sta­vit,“ navr­hu­je vedou­cí výro­by John Lasseter. „Jedenáctileté dítě, kte­ré zůsta­ne bez Radosti a Smutku – jen se Vztekem, Strachem a Nechutí. Připomíná vám to...Read more »