Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Hodně štěstí, Charlie'
MFF

Co si nenechat ujít ve Varech

...po vytr­že­ní z kaž­do­den­ní ruti­ny. Lisa se zdá být zhmot­ně­ním toho­to přá­ní… Scenárista Charlie Kaufman doká­zal, že jeho scé­ná­ře snad ani nepo­tře­bu­jí her­ce, pro­to­že i lout­ky jeho repli­ka­mi oží­va­jí a jejich smu­tek je od toho...Read more »

Filmové premiéry v září

...Yorku jsou pro to tím nej­lep­ším mís­tem. 11.9.  Bláznivá škol­ka (Daddy Day Care) Charlie (Eddie Murphy) a Phil (Jeff Garlin) jsou nato­lik pohl­ce­ni svou pra­cí v pres­tiž­ní reklam­ní agen­tu­ře, že se nevě­dom­ky...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Vítejte v Jurském světě: Legendy i nové tváře na palubě

...pro štěs­tí.“ Chaplin popi­su­je, jak sku­teč­nost, že je dce­rou iko­nic­ké­ho Charlieho Chaplina, zfor­mo­va­la její začát­ky v bran­ži, stej­ně jako její herec­ké hod­no­ty a sou­cit k ostat­ním. „Mým otcem byl Charlie Chaplin, a nejen­že byl...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdá­lo (Going the Distance) Datum uve­de­ní: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate, Charlie Day, Ron Livingston Režie: Nanette Burstein  ...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...pro­běh­lo, tele­viz­ní kame­ra zachy­ti­la Jana Potměšila ve dvou jeho život­ních diva­del­ních rolích: v Shakespearově Richardu III. a v roli Charlie Gordona v kul­tov­ní hře Růže pro Algernon.“ Vyšetřovatel Dramatické udá­los­ti z best­selle­ru Vladimíra Dzura Jediným...Read more »