Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Griffinovi'
Grif

Griffinovi ve Sprinfieldu

Read more »

Méďa 2

...hro­bu, tele­viz­ní seri­ál Griffinovi). V dal­ší Méďovské kome­dii se vra­ce­jí JESSICA BARTH (Griffinovi, tele­viz­ní seri­ál Parks and Recreation) jako Tami-Lynn, Tedova kole­gy­ně poklad­ní a nyní čer­ve­na­jí­cí se nevěs­ta; GIOVANNI RIBISI (Selma,...Read more »
Griffinovi Halloween 03

Užijte si Halloween s Griffinovými na Prima Comedy Central

Pojďte strá­vit posled­ní říj­no­vý den na ame­ric­ký způ­sob - s vydla­ba­ný­mi dýně­mi, kos­týmy, horo­ro­vý­mi his­tor­ka­mi a sit­ko­mo­vou kres­le­nou kla­si­kou. Letos na Halloweena nabíd­ne Prima Comedy Central dvě spe­ci­ál­ní epi­zo­dy seri­á­lu Griffinovi. Vedle humo­ru,...Read more »
West

Adam West

...Westa, jako sta­ros­ty v seri­á­lu měs­teč­ka Quahogu v seri­á­lu Griffinovi. Foto: Popis Photo of Adam West, taken at the 41st Emmy Awards 9/17/89 - Adam West and me (Alan Light) - Permission...Read more »
p r prsten

Pár Prstenů

Podívejte se na odka­zy v seri­á­lu Family Guy (Griffinovi). https://youtu.be/5ne_kiE2Bg0...Read more »
StrazciNahl

Strážci Galaxie Vol. 2 - 70 %

...Stana Leeo a Family Guy (Griffinovi) Setha Greena. To že od pro­du­cen­tů dostal režisér/scénárista napros­to vol­nou ruku, tak jde až na dřeň humo­ru, aby se fanouš­ci fil­mu bavi­li v kaž­dém oka­mži­ku. Ale...Read more »
JackieChan

Jackie Chan

...Objevil se na chví­li i v oblí­be­ném ani­mo­va­ném seri­á­lu Griffinovi. Daboval Kung Fu Pandu nejen ang­lic­ky, ale také man­darín­šti­nou a kan­ton­šti­nou. Poslední dobou už pře­mýš­lí o ukon­če­ní herec­ké kari­é­ry (hlav­ně kvů­li svým čet­ným pora­ně­ním)...Read more »